Seminarium: Anne Weddigen om Bryennios musikteori

Höstens första seminarium får vi besök av Anne Weddigen, doktorand i Reims (Frankrike), som besöker Uppsala för att undersöka en grekisk handskrift på Carolina Rediviva. Eftersom seminariet sker i samarbete med Insitutionen för musikvetenskap äger det rum på tisdagen den 6 september, kl. 13-15, i rum 2-0047 (F2). Anne beskriver själv sitt avhandlingsprojekt som följer.

Manuel Bryennius on ancient Greek music theory in Upsaliensis graecus 52

The aim of my PhD research is to offer a new critical edition of Manuel Bryennius’ Harmonica. Written around 1300 AD, this theoretical treatise on the science of harmonics is at the same time a compendium of all sources on Ancient Greek Music that were available at that time, and an attempt, not always very convincing, to unite classical Greek and Byzantine musical thinking.

Two editions of this text exist to date. The editio princeps we owe to the mathematician John Wallis was published 1699 in England. It is based on three Oxfordian manuscripts. The second edition (1970) by G. H. Jonker, is merely the sum of corrections to Wallis’ text taken from a wider range of manuscripts. But as the editor himself states, he had no intention to explore the history of this text’s transmission, nor to establish any links between the different branches of the manuscripts. This gap needs to be filled, and the history of reading and understanding Manuel Bryennius in the western world is still to be written.

Especially in the 16th and 17th centuries, the Harmonica was copied a lot, and considered more or less as a complete handbook of Greek mathematical harmonics. The manuscript kept at the university library of Uppsala has not been studied by any of the previous editors. It is a late copy, which may make it irrelevant for the text itself. Nevertheless, it is the only copy related to Sweden, and therefore a valuable link between the scholars of Northern Europe. Given that Marcus Meibom, a Danish scholar who made the first attempt in 1651 to publish an editio princeps with Latin translation, was related to the court of Queen Christina, it is possible that links between this manuscript and the Leiden copies may be found.

Masteruppsatsseminarium

Vårterminens absolut sista seminarium äger rum den 16 juni, då Emelie Hallenberg lägger fram sin masteruppsats med titeln Översättning eller imitation – en analys av tre franska 1700-talsversioner av en bysantinsk roman.

Tid: torsdag den 16 juni, kl. 10.15-12.00 (OBS tid!)
Plats: 9-3042.

Opponent är Ellen Söderblom Saarela, Linköpings universitet. Intresserade kan höra av sig till Ingela Nilsson för material.

Masteruppsatsseminarium

Emanuel Karlsson lägger fram sin masteruppsats med titeln Spatial Prefixing with ἐπί and Beyond – A Diachronic Study of Constructions and Narrative Discourse Functions,
with Special Focus on Hdt. 7.1-99. Notera att både tid och lokal skiljer sig från de vanliga.

Tid: onsdagen den 1 juni, kl. 13.15-15
Plats: 4-2007

Opponent är Jonas Ransjö. Intresserade kan höra av sig till Ingela Nilsson för material.

Seminarium: Sixtensson, avhandlingspresentation

Fredrik Sixtensson presenterar sitt nyligen påbörjade avhandlingsprojekt ”Arche, kratos and the Greek understanding of power”. Projektet är en begreppshistorisk studie ur ett lingvistiskt, funktionalistisk perspektiv.

Tid: torsdag 19 maj, kl. 13.15-15
Plats: stora seminarierummet (9-3042)

Den narratotologiska läsegruppen träffas två dagar tidigare (17/5, kl. 13.15)  för att diskutera en artikel av vår doktorand Antonios Pontoropoulos. Den som är intresserad av att delta i diskussionen kan kontakta Ingela Nilsson för mer information.

Seminarium: Linderborg, avhandlingskapitel

Otto Linderborg lägger fram ett kapitel ur sin avhandling Herodotus and the Origins of Political Philosophy.

Tid: tisdag 10 maj, kl. 10.15-12
Plats: Alinska biblioteket (Skytteanum, Valvgatan 4)

This is the third preliminary chapter for my upcoming thesis, bearing the title ‘Herodotus and the Origins of Political Philosophy’. Like in the previous chapter, the title of which was ‘The Constitutional Debate and the Beginnings of Political Philosophy’, I am here aiming to construct a theory with its basis in one of the great scholars of the 20th century, who dedicated his work to the question of the social and intellectual development of the Greeks. Whereas the previous chapter focused largely on the theoretical constructions of Christian Meier, the man in focus here is Jean-Pierre Vernant, whose theory is not, like Meier’s, dealing expressly with the question of the development of political thinking towards political philosophy, but rather with the larger questions of the emergence of reason and philosophy. As will be made clear, however, the theory of Vernant can be conceived of as answering questions of the development of political thought and philosophy towards political philosophy proper as well.
The chapter begins with an overview of two overarching approaches to the emergence and early developments of reason and philosophy in Ancient Greece, namely endogenous and exogenous views respectively. Thereafter, the work of Louis Gernet from early on in the 20th century is presented as a premier example of a theoretical construction, in which ‘the Rise of Reason’ and the idiosyncrasies of Ancient Greek societies are seen as mutually dependent. Following this, an intermezzo in the form of a critique of the so called essentialist conception of the Greek city-state is introduced, since this conception of the social organization of the Greeks, in which the city-state is conceived of as an “internal phenomenon”, is taken for granted by Vernant as well. After this, the theory of Vernant, gathered from his main work the Origins of Greek Thought, is presented, and on the basis of this, two decisive sequences in the history of the origins of political philosophy are hypothesized. Finally the adjudging of the proposed hypothesis will be embarked upon through a reading of book VII of Herodotus, focusing on two conflicting representations found in the so called War Counsels of Xerxes.

AGORA: Alice Mouton besöker Uppsala

Onsdagen den 13 april besöks seminariet i antikens kultur- och samhällsliv av Alice Mouton, hettitolog vid CNRS, Paris/Catholic University of Paris, i ett samarrangemang med AGORA-nätverket.

Alice Mouton kommer att tala om Hittite Rites of Passage, och beskriver seminariet såhär:

Rites of passage, which accompany and render meaningful key moments in an individual’s lifetime, also serve the purpose of symbolically manipulating time, thus providing the illusion of mastering it. Such rites also participate in the “making” of persons, in the sense that they assist in their biological, social and psychological development, as well as in moving from one social group to another. Thus, the study of rites of passage is in many ways the study of mentalities themselves. My paper will present the textual evidence referring to rites of passage in Hittite Anatolia (17th-12th centuries BC).

Seminariet äger rum kl 14 i hus 2, rum 1024, i Engelska parken.

Alla är hjärtligt välkomna!

AGORA: The Digital Atlas of the Roman Empire, torsdagen den 31 mars

Åhlfeldt 31 marsTorsdagen den 31 mars gästas AGORA av Johan Åhlfeldt från Lunds Universitet. Johan kommer ge en presentation och demonstration av projektet Digital Atlas of the Roman Empire, (DARE).

The Digital Atlas of the Roman Empire utgörs, som namnet antyder, av en digital karta över det romerska imperiet, från de brittiska öarna ner till Mellanöstern. Projektet är en vidareutveckling av Pleiades digitalisering av ”The Barrington Atlas” från 2000 och erbjuder en öppen, interaktiv plattform över hundratals historiska städer, byggnader och arkeologiska platser. Därutöver innefattar kartan också stora delar av den romerska infrastrukturen, i form av akvedukter, vägar och limes.

Kartan fungerar på liknande sätt som Google Maps och erbjuder ett smidigt sökverktyg för både antika och moderna namn. Den stora detaljrikedomen har åstadkommits med moderna verktyg för kartografi och georeferenser, såsom Google Earth/Maps, Bing satellite imagery och Google geocoder service.

Kartan finns tillgänglig via http://dare.ht.lu.se och är helt öppen för allmänheten.

Torsdag 31 mars, kl. 15-17, sal 10:K102 (Eva Netzelius), Blåsenhus, Uppsala. OBS, notera plats!  Sal 10:K102 nås enklast genom huvudentrén till Blåsenhus (ingången mot slottet) och sedan nedanför den stora trappan i entréhallen.

Varmt välkomna!