Rydénföreläsning 2016: David Konstan. ”Sin: The Prehistory”

konstanrydenFredagen den 14 oktober ges årets föreläsning till minnet av Lennart Rydén. David Konstan (New York/SCAS) föreläser då över ämnet Sin: The Prehistory. Föreläsningen äger även i år rum i Thunbergssalen, som tillhör Swedish Collegium for Advanced Study och ligger i Botaniska trädgården. Den börjar kl. 18.15.

Efter föreläsningen bjuder SCAS på en enklare måltid. Observera att måltiden kräver anmälan till Ingela Nilsson senast den 7 oktober. Om du bara vill komma till själva föreläsningen krävs ingen anmälan.

Is there something about the Judeo-Christian idea of sin that differentiates it from an error, fault, or unjust action in general? The Biblical term for “sin” is the same as the classical Greek word for any kind of mistake or failure, and can be used of religious infractions. What, if anything, makes the Biblical idea of sin distinctive? In my talk, I will propose an answer to this question – an answer that, if correct, has some surprising consequences for our understanding of some key passages in the Bible.

Föreläsningen arrangeras av Bysantinska sällskapet och är öppen för alla intresserade. Observera dock att sällskapet är i behov av medlemsavgifter för att även i fortsättningen kunna arrangera den årliga föreläsningen. Medlemsavgiften är endast 50 kr och kan betalas antingen till Plusgiro 35 59 75-4 (ange namn och adress) eller i samband med årets föreläsning till skattmästare David Westberg.

Föreläsning: Andrew Laird ”Radical Visions of Post-Conquest Mexico”

lairdAndrew Laird, nytillträdd professor i både Klassisk filologi och Spanska vid Brown University, föreläser över ämnet:

Radical Visions of Post-Conquest Mexico: Humanism and Experience in the Latin Poetry of Fray Cristobal Cabrera.

Tid: den 13 oktober, kl. 14.15
Plats: Tidskriftsläsesalen, Carolina Rediviva

Föreläsningen anordnas av Grekiska seminariet, Nylatinskt nätverk samt Uppsala universitetsbibliotek. Alla intresserade varmt välkomna!

För mer information, kontakta Eric Cullhed eller Peter Sjökvist.

Seminarium: Fredrik Sixtensson om grekiska maktbegrepp

Vår doktorand Fredrik Sixtensson presenterar sitt pågående arbete vid seminariet i Antikens kultur och samhällsliv under titeln ”Om kratos och arche och den grekiska förståelsen av politisk makt”.

Tid: On 12 oktober, kl. 13.15-15
Plats: 2-2033

Fredrik presenterar sitt material på följande sätt:

Jag undersöker hur de grekiska termerna kratos och arche (varav båda två kan översättas lite slentrianmässigt som ”makt”) förhåller sig till varandra som politiska termer. Inspirationen till det kommer från en ganska banal observation att det finns två uppsättningar politiska termer vars suffix antingen bygger på kratos, t ex demokratia, aristokratia med flera; eller arche, t ex monarchia och oligarchia med flera. Varför denna tudelning finns har mig veterligen inte studerats närmre utan bara berörts i förbifarten. Det verkar också som att kratos och arche (eller besläktade termer) i den allra äldsta bevarade grekiskan inte har varit politiska termer i första hand. Senare blir de centrala i grekisk politisk diskurs. Det är intressant att se hur denna utveckling skedde, eftersom det kan säga något om hur grekernas förståelse för politik växte fram. Det kan låta lite vagt, men låt mig i så fall förtydliga det på seminariet. Jag tror också att den semantiska utvecklingen eventuellt kan spegla den sociala utvecklingen i Grekland, och jag tror att antikvetare kan säga mer om de sakerna än vad jag kan, så jag ser mycket fram emot detta seminarium. Det kanske också låter lite vagt, men låt det i så fall vara en cliffhanger.

Masterkurs i Grekland (VT17): Människa-miljö-klimat

mmkUnder VT 2017 anordnar Institutionen för arkeologi och antik historia tillsammans med Svenska institutet i Athen en masterkurs på temat ”Människa, miljö och klimat på Peloponnesos under 5000 år – en integrerad historia” (7,5 hp). Kursen ges v. 18-22 varav tre veckor på plats i Grekland. Kursen söks som vanligt via antagning.se men omfattar även ett motivationsbrev.

Seminarium: Lorenzo Ciolfi och Francesco Monticini om filologi och narratologi

Nästa vecka kommer Grekiska seminariet att (undantagsvis) samlas på måndagen den 3 oktober för ett möte på temat ”filologi och narratologi”. Våra två gästdoktorander Lorenzo Ciolfi (Paris) och Francesco Monticini (Rom/Paris) kommer att presentera sina pågående avhandlingsprojekt. Seminariet startar kl. 13.15 och beräknas hålla på till kl 16 (med kaffepaus i mitten) och vi håller till i rum 4-2007. På kvällen planeras ett postseminium vid 18-tiden i institutionens lunchrum.

Tid: Må 3 oktober, kl. 13.15-16
Plats:
4-2007