Erik Bengtson om doxa och episteme

Nästa vecka får vi besök av Erik Bengtson vid avdelningen för retorik, som lägger fram en delvis reviderad version av första delen av den avhandling han disputerade på tidigare i våras.

OBS! Eftersom vår ordinarie seminariedag nästa vecka ligger på en helgdag kommer seminariet att hållas på onsdagen.

Tid: onsdagen den 29 maj, kl. 13–15
Plats: 9-3042

Alla intresserade är välkomna, och den som önskar ta del av materialet ombeds kontakta Erik eller David.

Publicerat i Seminarier & föreläsningar | Lämna en kommentar

Eric Cullhed om ἀταλός och danstävlingen på Dipylonkannan

Eric Cullhed presenterar pågående forskning i form av artikeln ”The meaning of ἀταλός and the dance contest announced on the Dipylon oinochoē”.

Tid: torsdagen den 23 maj, kl. 13–15
Plats: 9-3042

Den som önskar ta del av materialet ombeds kontakta Eric eller David.

Varmt välkomna!

Publicerat i Seminarier & föreläsningar | Lämna en kommentar

Temaeftermiddag: Konstantin VII och hans tid

Konstantin VII, bysantinsk kejsare mellan 913 och 959, är känd för sitt arbete med att  samla och systematisera sin tids kultur, litteratur och traditioner. Handböcker och antologier publicerades i hans namn och han initierade och gav kejserligt stöd åt flera större projekt i samma anda. Under en temaeftermiddag belyser Christian Høgel och Pia Carolla i två föreläsningar Konstantins verksamhet och det litterära klimatet i hans tid.

Christian Høgel (Syddansk universitet/Uppsala universitet): Hagiographical discourse in the reign of Constantine VII Porphyrogennetos. From the Mandylion to Theoktiste of Lesbos

> The imperially commissioned literary activities of the Macedonian renaissance have often been characterized as encyclopedic. Even the hagiographical activities (primarily the composition of the synaxarion and the Metaphrastic menologion) have received this epithet. And even if rewriting saints’ lives is very different from assembling knowledge on warfare and diplomacy, administration and other knowledge closely tied to running an empire, even the hagiographical writings may be seen in this light. Only this requires taking into account the profound changes that took place in the utterances of emperors in the course of the tenth century. The sermons of Leo VI set a completely new – wise and pious – tone for the pronouncements made by an emperor. The reign of his son, Constantine VII Porphyrogenntos, became a scene of hagiographical experiments, resulting in a literary masterpiece of hagiography, the Life of Theoktiste of Lesbos, which will here be read in light of this development.

Pia Carolla (Università di Genova): Appropriation or Incorporation? A New Perspective on the Proem of Constantine VII Porphyrogennetos’ Excerpta

> The impressive Byzantine historical collection from 10th century commonly named “Excerpta Historica Constantiniana” has been living a revival of interest. Despite its fragmentary and poorly attested tradition (or maybe exactly for this reason), speculation is going on about this huge enterprise of extracting whatever useful text from the Greek historiography about Rome and re-collecting the excerpts which spanned more than one thousand years of Roman history, from Polybius to George the Monk. The seminar shows a taste of the new critical edition of the Excerpta de Legationibus Romanorum (ELR), the first edition to take into account all the preserved manuscripts, and is going to focus on a surprising lexical feature which sheds light onto the perspective of the emperor – and can shed it onto ours as well.

Tid: tisdag 21 maj, kl. 13–16.30
Plats: 7-0017

Ungefärliga hållpunkter: 13.15–13.45 David Westberg (Inledning) | 13.45–14.45 Christian Høgel | 14.45–15.00 Paus | 15.00–16.00 Pia Carolla | 16.00–16.30 avslutande frågor och diskussion.

Alla intresserade är varmt välkomna!

Publicerat i Seminarier & föreläsningar | Lämna en kommentar

Eka Tchkoidze om Georgisk hagiografi

Eka Tchkoidze (Tbilisi) gästar grekiska seminariet för en presentation på ämnet strukturer och motiv i georgisk hagiografi och dess kopplingar till bysantinsk hagiografi.

Eka Tchkoidze är Associate Professor of History, School of Arts and Sciences, Ilia State University, Tbilisi, Georgia och Erasmus+ fellow vid Historiska institutionen.

Tid: torsdag 16 maj, kl. 13–15
Plats: 9-3042

Alla intresserade är varmt välkomna.

Eka kommer också att hålla ett seminarium om Batumi vid Svarta havet under 1800-talet vid Historiska institutionen.

Publicerat i Seminarier & föreläsningar | Lämna en kommentar

Fredrik Sixtensson: avhandlingsseminarium

Nästa vecka lägger vår doktorand Fredrik Sixtensson fram ett avsnitt ur sin kommande avhandling om begreppen arche och kratos. Texten till denna gång behandlar anvädningen av arche fram till Aristoteles.

Tid: torsdagen den 9 maj, kl. 13–15
Plats: 9-3042

Alla intresserade är som vanligt varmt välkomna. Den som önskar ta del av materialet ombeds kontakta Fredrik eller David.

Publicerat i Forskarutbildning, Seminarier & föreläsningar | Lämna en kommentar

Myrto Veikou: avhandlingsseminarium

Vår doktorand Myrto Veikou lägger fram ett avsnitt ur sin kommande avhandling Spatial paths to holiness med titeln ”’Spatial’ narrative strategies”.

Tid: torsdagen den 25 april, kl. 13–15
Plats: 9-3042

Alla intresserade är varmt välkomna. Den som önskar ta del av materialet ombeds kontakta Myrto eller David.

Publicerat i Forskarutbildning, Seminarier & föreläsningar | Etiketter | Lämna en kommentar

Athen- och Rominstitutens bokrea

De svenska instituten i Rom och Athen har bokrea på ett antal titlar. Det gäller såväl nyare som äldre böcker.

> Reakatalog 2019/beställningsformulär

Publicerat i Publikationer | Etiketter | Lämna en kommentar

Fredrik Sixtensson diskuterar bysantinsk litteratur med Peter Luthersson

Vår doktorand Fredrik Sixtensson har haft ett intressant samtal med Peter Luthersson om bysantinsk litteratur i serien ”Luthersson läser världslitteraturen” (Axess TV):

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Stipendier vid Svenska institutet i Istanbul hösten 2019

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul utlyser följande stipendier för hösten 2017:

För mer detaljerade beskrivningar och villkor, se länkarna och information på institutets hemsida (där även engelska versioner av utlysningarna finns tillgängling). Även sökande från andra nordiska länder än Sverige är välkomna! Sista datum för ansökan är 31 mars 2019. För vidare upplysningar kontakta styrelsens sekreterare Ragnar Hedlund.

Publicerat i Stipendier | Etiketter | Lämna en kommentar

Utlysning Mataraki Fellows 2019–2020

Inom ramen för Matarakisamarbetet kan lärare, forskare och doktorander vid Uppsala universitet söka medel för upp till ett halvårs vistelse vid ett av Matariki-nätverkets lärosäten. Deadline för ansökan är 23 april.

> Utlysning Matariki Fellows 2019-2020 (sv)
> Call for Matariki Fellows 2019-2020 (en)
> Schablonbelopp

Publicerat i Forskarutbildning, Stipendier | Etiketter | Lämna en kommentar