AGORA: Att undervisa om antiken

agora161214Den 14 december bjuder Agora in studenter och lärare, vid de institutioner som har undervisning om antiken som en del av sin verksamhet, till tankeutbyte och funderingar!

Inledningar av: 
Britt-Inger Johansson (konstvetenskap)
Christer Henriksén (latin),
Fredrik Sixtensson (grekiska)
Janne Lindqvist/Mats Rosengren (retorik)
Mats Persson (idé- och lärdomshistoria)
Natalie Lantz (bibelvetenskap)
Olle Nordberg (litteraturvetenskap) 
Samtalsledare: Björn Sundberg (litteraturvetenskap)

Tid: Onsdagen den 14:e december kl. 14.15–17
Lokal: 16-0043 Engelska Parken, Uppsala Universitet

Varmt välkomna!