AGORA

Höstens AGORA-program håller på att pusslas ihop och ni kan se fram emot mer information inom kort. Till dess kan vi tipsa om flera spännande föreläsningar och evenemang om antiken och antiken-forskning i Uppsala- och Stockholmsområdet.

Onsdag 7/9 kl. 15.15 Dimitrios Iordanoglou, Uppsala Universitet: Thersitesgestalten hos Homeros (Docentföreläsning).

Plats: Sal 2-1024, Engelska Parken, Uppsala Universitet.

Torsdag 8/9 kl. 18-19. Bokpresentation: Pyrrhus – Segraren som förlorade. Mer info: http://www.varldskulturmuseerna.se/medelhavsmuseet/program/kalendarium/foredrag/bokpresentation-pyrrhus-segraren-som-forlorade/

Plats: Medelhavsmuseet, Stockholm.

Lördag 10/9 kl. 10-22. Kulturnatten på Museum Gustavianum. Visningar och föreläsningar om museets samlingar. Mer info och program: http://www.gustavianum.uu.se/kalendarium/evenemang/?eventId=19574

Plats: Museum Gustavianum, Uppsala.

Tisdag 22/9 kl. 14.15. Prof. Roberta Gilchrist, University of Reading: Archaeology, Myth and Sacred Heritage – Jesus and King Arthur of Glastonbury Abbey.

Plats: Ihresalen, Engelska Parken, Uppsala Universitet.

Torsdag 24/9 kl. 13-15. Ingrid Berg, Stockholms Universitet: Kalaureia 1894. A cultural history of the first Swedish excavation in Greece (Disputation).

Plats: DeGeersalen, Geovetenskapens hus, Stockholms Unviersitet.

Adam Lindqvist, AGORA-samordnare