Aldus Manutius: Från inkunabler till modernt tryck 1494-1515

Aldus Manutius var en framstående publicist och boktryckare under den venetianska renässansen. Han levde under åren 1450-1515. Uppsala universitetsbibliotek uppmärksammar femhundraårsminnet av hans död med en bokutställning och ett halvdagsseminarium.

Tid: 9 oktober, kl. 13.00-ca 16.30
Plats: TLS (Tidskriftsläsesalen) plan 6, Carolina Rediviva

Program

13.00 Välkomstord av överbibliotekarie Lars Burman med invigning av utställningen.
13.15 Inledning: Laila Österlund Universitetsbibliotekets samling och presentation av utställningen
13.30 Erik Hamberg Aldus Manutius  – renässanshumanist och boktryckare
14.00 Ingela Nilsson Manutius och den grekiska litteraturen

14.30 Kaffe

15.00 Ulf Göranson Aldus Manutius och den praktiska pocketboken
15.30 Håkan Lindström Det nya lärandet och typografins utveckling 1470 – 1530

16.00 Avslutande diskussion
Moderator: Krister Östlund

Fri entré. Bokutställningen kommer att kunna ses i TLS under tiden 9 oktober – 31 december 2015.