Antonios Pontoropoulos disputerar på Filostratos’ erotiska brev

lördagen den 21 september försvarar Antonios Pontoropoulos sin avhandling Erotic Language and Representations of Desire in the Philostratean Erotic Letters.

Opponent är Owen Hodkinson (Leeds).

Tid: lördag 21 september, kl. 14.15
Plats: Humanistiska teatern, Engelska parken