Författararkiv: Uffe Holmsgaard Eriksen

Föreläsning om historisk narratologi ved Eva von Contzen

Torsdag 30 November får forskargruppen ”Text and Narrative in Byzantium” besök av Dr Eva von Contzen från Freiburg. Hon ger ett internt seminar för gruppen och en offentlig föreläsning om historisk narratologi med titeln:

What Was Narrative? Introducing Historical Narratology

Dr Eva von Contzen

Torsdag 30 November 2017, 15:15-17:00

Rum 6-0022, Engelska Parken

What is historical narratology and why do we need it? Which problems does it address, which methods does it draw on? Who are the key proponents in the field, and what are their main tenets? How is historical narratology connected with ‘narrative theory’ more generally, and with modern critical theory? This lecture attempts to answer these questions by providing an overview of the history and the status quo of historical narratology and argues for the importance of historicising our critical parameters.

Dr Eva von Contzen är Junior Professor i engelsk litteratur vid Freiburg Universitet och ledare för ERC-projektet “Lists in Literature and Culture”. Hon doktorerade vid Freiburg Universitet i 2012, och hennes avhandling, The Scottish Legendary. Towards a Poetics of Hagiographic Narration, blev utgiven av Manchester University Press i 2016. Hon är redan ett väletablerad namn inom narratologien och håller just nu på med att redigera boken Handbuch Historische Narratologie.

Alla är välkomna!

Workshop om romanen och fiktionalitet

Forskargruppen ”Text and Narrative in Byzantium” arrangerar en workshop om romanen och fiktionalitet från antiken till idag. Efter workshoppen visas filmen ”Menandros and Thaïs” i Slottsbiografen.

Tid: måndag 9 oktober, kl. 13.15-21.00
Plats: 2-0025

Program

13.15-13.20 Kort introduktion v/Uffe Holmsgaard Eriksen

13.20-14.00 Claire Rachel Jackson (Cambridge University), “Fictional Histories and Histories of Fiction in the Ancient Novel”

14.00-14.40 Aglae Pizzone (University of Southern Denmark), “Content or Form? Fictionality and the novel in ancient and Byzantine times”

14.40-15.20 Ellen Söderblom Saarela (Linköping University), “Partonopeu de Blois, a fusion of novel traditions”

15.20-15.40 Kaffe

15.40-16.20 Karin Kukkonen (University of Oslo), “Fictionality and Plot in Wieland’s Don Sylvio von Rosalva (1764)”

16.20-17.00 Simona Zetterberg Gjerlevsen (Aarhus University). “Early Danish Fiction Providing a New Perspective on the Novel”

17.00-17.30 Diskussion

18.15-21.00 Menandros and Thaïs. Visning av filmen, introducerat av författaren Ondřej Cikán.

Plats: Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6B, 753 09 Uppsala.

För mer information, kontakt Uffe Holmsgaard Eriksen, uffe_holmsgaard.eriksen@lingfil.uu.se