Berit Wells fond för forskningsvistelse i Grekland

Styrelsen för Svenska institutet i Athen utlyser ett stipendium på 15 000 kr ur Berit Wells minnesfond för en minst två veckor lång forskningsvistelse i Grekland. Behöriga att söka är studerande på avancerad nivå, doktorander eller yngre forskare (upp till fem år efter disputation) inom ämnen med koppling till institutets verksamhet.

Stipendiaten har möjlighet att bo gratis på institutet under greklandsvistelsen under förutsättning att det finns lediga rum.

Stipendiet skall leda fram till en populärvetenskaplig artikel i tidskriften Hellenika. I denna skall anges att medel erhållits ur Berit Wells minnesfond.

Sista ansökningsdag är den 20 april 2015.

> Utlysningen med instruktioner