Bysansböcker

Två nya publikationer med koppling till Uppsalagrekiskan har utkommit. Den första är resultatet av en workshop, The Straits – Inquiries into a Crossroad, som ägde rum vid Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. Boken, som innehåller både workshopbidrag och nya artiklar, har titeln Constantinople as Center and Crossroad och har redigerats av Olof Heilo och Ingela Nilsson.

2017 hölls en minnesdag över Sture Linnér, som det året skulle ha fyllt 100, vilket nu också resulterat i volymen Vägar till Bysans, redigerad av Olof Heilo (återigen) och utgiven i den skriftserie som ges ut av vänföreningarna för alla de tre medelhavsinstituten (i Athen, Istanbul och Rom). Boken kommer att presenteras på Pufendorfinstitutet i Lund den 12 november kl. 18 och på Newmaninstitutet i Uppsala den 18 november kl. 12.