Kategoriarkiv: Forskarutbildning

Seminarium med Carlos Hernandez Garces

Under ett samseminarium med Antikens kultur och samhällsliv får vi besök av Carlos Hernandez Garces, som är doktorand i grekiska vid Universitetet i Oslo med projektet ”Conceptualising time and shaping memory in Herodotus’ Histories”.

Tid: torsdagen den 19 januari, kl. 14-16 (NB tiden!)
Plats: 9-3042.

Carlos beskriver seminariet som följer:

At next week’s seminar I will offer an overview of my project and I will zoom in on Herodotus’ language as a means to discuss some historical and compositional aspects of the Histories. Given the broadness and complexity of each one of the aforementioned aspects, one of the major challenges I am faced with rests in sufficiently discussing them all while avoiding being sidetracked by any of them. The reason to encompass time, history, memory, truth and forgetfulness is the evidence pointing to the existence of a narrative device combining them together. At the level of the plot, this becomes evident in Croesus’, Cambyses’, Xerxes’ and Themistocles’ logoi, although indications of this strand dot the text by and large. In its turn, such narrative pattern seems to be but the embodiment of one of Herodotus’ main lines of reasoning, of which there also seems to be enough proof at the level of the composition. However fruitful, all this might result in the boundaries of my research bursting at the seams, hence my current struggle to keep the project within manageable limits.

Newmaninstitutet: Sandro Nikolaishvili om Bysans och Georgien

Vår gästdoktorand Sandro Nikolaishvili framträder vid Newmaninstitutets patristikseminarium under titeln ”Byzantine Political Culture and Traditions in Medieval Georgia”.

Tid: onsdagen den 18 januari, kl. 16-18
Plats: Ateljésalen, Newmaninstitutet

En presentation av Sandros projekt finns här.

Seminarium: Otto Linderborg, avhandlingsseminarium

Otto Linderborg presenterar pågående avhandlingsarbete. Material skickas ut separat till ordinarie seminariebesökare, och övriga intresserade kan kontakta Otto direkt. Nedan följer Ottos egen beskrivning av materialet.

Tid: måndag 12 december, kl. 10-12
Plats: 9-3042 (stora seminarierummet)

This is the third and last preliminary chapter for my upcoming thesis, bearing the title ‘Herodotus and the Origins of Political Philosophy’. In the final thesis, my intention is to place this chapter first. The theoretical background to the chapter is largely centered in two major political theorists of the 20th century, namely in the works of Carl Schmitt and Leo Strauss. The chapter begins with an explication of Schmitt’s notion of genuine politics as excluding the alleged hypocrisy inherent in a liberal idea of a society based on rationalized relations. After this Strauss’ view of the development, or decline, of political thinking and political philosophy from classical antiquity to the beginnings of modernity is presented as having embraced Schmitt’s notion of genuine politics as presupposing a pre-moral “decisive decision” on part of a sovereign. The chapter continues with an account of some pivotal criticisms of Strauss’ own work, as well as of his ongoing influence. This section culminates in the raising of the question whether or not autonomous political thinking really is desirable. In the following passage Strauss is recovered to the extent that an extreme conception of autonomous political thinking is constructed with its basis in his theories. However, a more moderate version is then offered as an alternative to Straussian extremism. Through a reading of the famous Mytilenean Debate in the third book of the History of Thucydides this moderate view is shown to actually have operated in at least some city-states of 5th century B.C. Greece. Finally, the presupposition for the rise of the moderate form of autonomous political thinking is examined in light of the Deioces-episode in the so called Medikos logos in the first book of the Histories of Herodotus from Halicarnassus.

Utlysning U4 för doktorander med anknyting till antiken

8TH Antiquity Winter School in Naples, 7-12 March 2017
TEXT VERSUS OBJECT IN THE ANCIENT MEDITERRANEAN

Som en del i samarbetet mellan universiteten i Gent, Groningen, Göttingen och Uppsala anordnas för åttonde gången en ”Antiquity winter school”. I år är temat Text versus Object in the Ancient Mediterranean. Sju tidigare arrangemang, alla mycket lyckade, har genomförts i Aten 2010, Rom 2011, Istanbul 2012, Palermo 2013, Aten 2014, Rom 2015, Istanbul 2016.

Sammankomsterna riktar sig till dem som arbetar med ämnen som har någon form av anknytning till den grekisk-romerska antiken och dess reception; det är forskningsämnet snarare än disciplintillhörigheten som står i fokus. Syftet är att ge deltagarna övning i att presentera forskning i en internationell miljö. Vinterskolan vänder sig i första hand till doktorander, men nydisputerade och studenter på masternivå kan komma i fråga i mån av plats. Deltagarna förväntas göra en kortare presentation (c:a 20 minuter) med anknytning till årets tema.

Alla intresserade uppmanas att skicka en titel och en kortare sammanfattning av sitt bidrag (max 300 ord) till David Westberg senast den 20 december 2016. Från Uppsala finns plats för sex deltagare (förutom medföljande ämnesföreträdare), och urvalet görs på basis av de inskickade sammanfattningarna. Deltagarnas kostnader för resor och boende täcks av de Historisk-filosofiska, Teologiska och Språkvetenskapliga fakulteterna vid Uppsala universitet. De deltagare som erbjuds plats samlas under mitten av februari för ett gemensamt presentationsseminarium.

> UtlysningU4_2017 (pdf)

Den som vill läsa mer om U4-samarbetet kan göra det på U4:s hemsida.

Sprid denna utlysning till alla tänkbara intresserade!

Seminarium: Antonios Pontoropoulos, avhandlingsseminarium

På torsdag den 24 november presenterar vår doktorand Antonios Pontoropoulos delar av sitt avhandlingsarbete om Filostratos erotiska brev.

Tid: torsdag 24 november, 16.15
Plats: 4-2007

Notera att tid och plats inte är de vanliga! För material kontakta Antonios.

Den som vill fördjupa sig vidare i Andra sofistikens brevlitteratur m.m. kan fortsätta till fredagens workshop om ”Letters and Communication in Imperial Greek Literature” (se separat anslag).

Seminarium: Sandro Nikolaishvili om georgisk panegyrikreception

Sandro Nikolaishvili presenterar sitt pågående avhandlingsprojekt. Sandro är doktorand vid Central European University (Budapest) och tillbringar en del av denna termin hos oss i Uppsala. Hans projekt handlar om den georgiska receptionen av politisk panegyrik från den bysantinska kultursfären under titeln ”The reception of the Byzantine political culture and literary traditions in medieval Georgia, c. 1030-1213.

Tid: to den 10 november, kl. 13.15-15
Plats: 9-3042 (Stora seminarierummet)

LILAe Graduate Student Symposium

Torsdagen den 15 september arrangerar fakultetens litteraturvetenskapliga nätverk LILAe ett doktorandsymposium. Medverkar gör bl.a. vår doktorand Antonios Pontoropoulos:

lilaesep16

Welcome to the LILAe Graduate Student Symposium on Thursday, September 15.

Graduate students and recent PhDs from the Faculty of Languages will present and discuss their research in literary studies.

Keynote lecture: “Wandering and writing: Why walking helps us to think and write”
Tiina Rosenberg, Professor of Theatre Studies, Stockholm University

Languages: English and Swedish

Time: 9:30-16:00
Place: Engelska parken 7-0043 (9:30-12:30) and 16-3062 (13:30-16:00)

All are welcome!


> Program
> LILAe’s symposiesida