Kategoriarkiv: Grundutbildning

Uppsatsseminarier i grekiska

Under veckorna 4 och 5 kommer vi att genomföra två uppsatsseminarier, där Oskar Andersson, Miriem Smensgård och Vladimir Cepciansky ventilerar sina kandidatuppsatser. Först ut är Vladimir (“Betydelsen av τὸ ἐνδεχόμενον πιθανόν i Aristoteles retorikdefinition” med Miriem som opponent) och Miriem (“The Letters of Hermaios and Doulas: Introduction, Translation and Commentary” med Oskar som opponent). Detta seminarium äger rum måndagen den 23 januari kl. 13–16 i 4-2007.

Oskar ventilerar sin uppsats en vecka senare, måndagen den 30 januari, kl. 13–15 i 4-2007.

Klassisk armeniska vid Uppsala universitet

I vår finns en unik möjlighet att läsa en kurs i klassisk armeniska vid Uppsala universitet. Det är grekiskans post-doc AnnaLinden Weller som ger kursen under första halvan av vårterminen 2017. Kursen ges på engelska och beskrivs så här:

This course offers a basic introduction to the Classical Armenian language, designed to acquaint specialists in Late Antiquity and Byzantium with the tools to explore Armenian subjects in their research. It will provide an overview of grammar and syntax and introduce students to the process of reading actual Classical Armenian prose. In addition it will offer some history of the interaction between the Armenian plateau and the Greek-speaking world of Late Antiquity.

En sen anmälan till kursen kan göras på antagning.se.

AGORA: Att undervisa om antiken

agora161214Den 14 december bjuder Agora in studenter och lärare, vid de institutioner som har undervisning om antiken som en del av sin verksamhet, till tankeutbyte och funderingar!

Inledningar av: 
Britt-Inger Johansson (konstvetenskap)
Christer Henriksén (latin),
Fredrik Sixtensson (grekiska)
Janne Lindqvist/Mats Rosengren (retorik)
Mats Persson (idé- och lärdomshistoria)
Natalie Lantz (bibelvetenskap)
Olle Nordberg (litteraturvetenskap) 
Samtalsledare: Björn Sundberg (litteraturvetenskap)

Tid: Onsdagen den 14:e december kl. 14.15–17
Lokal: 16-0043 Engelska Parken, Uppsala Universitet

Varmt välkomna!

Masterkurs i Grekland (VT17): Människa-miljö-klimat

mmkUnder VT 2017 anordnar Institutionen för arkeologi och antik historia tillsammans med Svenska institutet i Athen en masterkurs på temat ”Människa, miljö och klimat på Peloponnesos under 5000 år – en integrerad historia” (7,5 hp). Kursen ges v. 18-22 varav tre veckor på plats i Grekland. Kursen söks som vanligt via antagning.se men omfattar även ett motivationsbrev.

Internationell kurs i Rom och Athen 7-22 november 2016

De nederländska och svenska instituten i Rom och Athen ger i samarbete kursen Confronting the Classics: The Ancient Past in Modern Rome & Athens. Se beskrivningen av kursen nedan. Mer information finns på SIR och SIA. Observera att sista dag för ansökan är den 31 augusti):

Confronting the Classics. The Ancient Past in Modern Rome & Athens, International course in Rome and Athens, Nov 7-22, 2016

Rom och Athen har länge utövat ett dominerande inflytande på västerländska världsbilder. De två städerna anses ofta  vara  västerlandets  vagga,  katalysatorer  av  konst,  filosofi  och  civilisation,  tidlösa  representanter  för såväl demokrati som imperium. Samtidigt är både Rom och Athen huvudstäder i två relativt sett unga nationer med en turbulent modern historia. Vilken roll spelar uppfattningar av antiken i dessa moderna sammanhang? Denna tvärvetenskapliga kurs jämför Rom med Athen och möter på så vis det antika arvet och det ”klassiska” i samtiden. Genom en veckas diskussioner och undervisning i vardera stad utforskar vi det antika arvets internationella dragningskraft från 1700-talets Grand Tour till dagens massturism. Vi undersöker arkeologins inverkan på och samspel med samtida urbana landskap, och analyserar politiska användningar av ”klassiska” förebilder och det antika förflutna, från Napoleon till EU.

Kursen ges som ett samarbete mellan de nederländska och de svenska instituten i Rom och Athen (KNIR, NIA, SIR, SIA). De holländska studenterna antas separat av sina respektive institut. Denna utlysning avser de svenska studieplatserna. Kursen går 7-22 november 2016 (perioden 7-14 november tillbringas i Rom och 15-22 november i Athen). Kursarbetet motsvarar 7,5 ECTS. Kursen är öppen för deltagare från alla fakulteter, men kursdeltagarna bör undersöka möjligheterna för kursens tillgodoräknande vid sina respektive institutioner. Kursen innehåller diskussionsämnen som spänner över nationalistiska, totalitära och universella narrativ. Den utmanar olika användningsområden av antiken: bevarandestrategier, rekonstruktioner och musealisering av ”klassiskt” kulturarv.

Kursens svenska deltagare erbjuds boende utan kostnad på de svenska instituten i Rom och Athen samt ett mindre stipendium från föreningen Svenska Rominstitutets vänner som bidrag till resor och levnadsomkostnader. Det totala antalet kursdeltagare från svenska universitet och högskolor är begränsat till sex personer. Efter framgångsrikt genomförd kurs utfärdas ett intyg gällande omfattning, kursarbete och omdöme. För tillträde till kursen krävs kandidatexamen (180 hp) i humaniora alternativt minst fil. kand-examen (120 p). Ansökan sker genom bifogad blankett (delvis på engelska) och ett motivationsbrev (på engelska), i vilket den sökande beskriver sitt intresse för ämnesområdet samt hur kursen passar in i hans/hennes utbildningsgång. Ansökan skickas som ett dokument med e- post till info[at]isvroma.org senast den 31 augusti 2016. För vidare upplysningar kontakta Frederick.Whitling[at]eui.eu.

Kursarbetet sker genomgående på engelska, och baseras på:

  • individuella studier av kursmaterial och förberedande uppgift (1 ECTS)
  • intensivt kursarbete i Rom och Athen (två veckor): aktivt deltagande, två presentationer (en i Rom, en i Athen) och preliminärt uppsatsutkast/synopsis (3 ECTS)
  • avslutande uppsats med inlämning efter kursperioden, ca 8000 ord (3,5 ECTS)

Masteruppsatsseminarium

Vårterminens absolut sista seminarium äger rum den 16 juni, då Emelie Hallenberg lägger fram sin masteruppsats med titeln Översättning eller imitation – en analys av tre franska 1700-talsversioner av en bysantinsk roman.

Tid: torsdag den 16 juni, kl. 10.15-12.00 (OBS tid!)
Plats: 9-3042.

Opponent är Ellen Söderblom Saarela, Linköpings universitet. Intresserade kan höra av sig till Ingela Nilsson för material.

Masteruppsatsseminarium

Emanuel Karlsson lägger fram sin masteruppsats med titeln Spatial Prefixing with ἐπί and Beyond – A Diachronic Study of Constructions and Narrative Discourse Functions,
with Special Focus on Hdt. 7.1-99. Notera att både tid och lokal skiljer sig från de vanliga.

Tid: onsdagen den 1 juni, kl. 13.15-15
Plats: 4-2007

Opponent är Jonas Ransjö. Intresserade kan höra av sig till Ingela Nilsson för material.

Seminarier om bysantinsk språkutveckling

Theodor Markopoulos (Patras) besöker oss i oktober och ger fyra
föreläsningar/seminarier på temat Bysantinsk språkutveckling. Lektionerna
ingår i Grekiska C / Bysantinsk inriktning samt forskarutbildningens kurs
Språkvetenskap, men är också öppna för alla intresserade deltagare.

The course traces the history of Greek in post-classical and Byzantine
times. It focuses on questions related both to the linguistic structure of
the Greek language (i.e. changes observed in the language from the
Roman period onward) and to the Greek speakers themselves (i.e. identity,
social stratification and other social characteristics of the Greek speakers).
The discussion of those issues will be based on the examination of
specific texts from the above-mentioned periods.

må 12/10 kl. 13.15-15 i 9-3068: Byzantine Greek: the sociolinguistics of the
early empire

ti 13/10 kl. 14.15-16 i 9-2029: The Greek language in the early Byzantine
empire

to 15/10 kl. 13.15-15 i 9-2029: The sociolinguistics of the late Byzantine
World

må 19/19 kl. 10.15-12 i 9-3068: Textual genres and vernacular Greek in the
late medieval times

Som förberedelse till första seminariet läses lämpligen Horrocks, Greek: A history of the language and its speakers (2010), kapitel 4-6.

Emanuel Karlsson om historisk grammatik

Höstens första seminarium i grekiska kommer att äga rum tisdagen den 8 september med start kl. 13.15 i rum 3-0012. Emanuel Karlsson presenterar sitt pågående arbete med en masteruppsats i grekiska under titeln Towards an historical grammar of the preverbs in Greek, with special reference to the linguistic status of the Homeric material. Intresserade kan höra av sig direkt till Emanuel.