Kategoriarkiv: Hjälpmedel

AGORA: The Digital Atlas of the Roman Empire, torsdagen den 31 mars

Åhlfeldt 31 marsTorsdagen den 31 mars gästas AGORA av Johan Åhlfeldt från Lunds Universitet. Johan kommer ge en presentation och demonstration av projektet Digital Atlas of the Roman Empire, (DARE).

The Digital Atlas of the Roman Empire utgörs, som namnet antyder, av en digital karta över det romerska imperiet, från de brittiska öarna ner till Mellanöstern. Projektet är en vidareutveckling av Pleiades digitalisering av ”The Barrington Atlas” från 2000 och erbjuder en öppen, interaktiv plattform över hundratals historiska städer, byggnader och arkeologiska platser. Därutöver innefattar kartan också stora delar av den romerska infrastrukturen, i form av akvedukter, vägar och limes.

Kartan fungerar på liknande sätt som Google Maps och erbjuder ett smidigt sökverktyg för både antika och moderna namn. Den stora detaljrikedomen har åstadkommits med moderna verktyg för kartografi och georeferenser, såsom Google Earth/Maps, Bing satellite imagery och Google geocoder service.

Kartan finns tillgänglig via http://dare.ht.lu.se och är helt öppen för allmänheten.

Torsdag 31 mars, kl. 15-17, sal 10:K102 (Eva Netzelius), Blåsenhus, Uppsala. OBS, notera plats!  Sal 10:K102 nås enklast genom huvudentrén till Blåsenhus (ingången mot slottet) och sedan nedanför den stora trappan i entréhallen.

Varmt välkomna!

iPhone-appar för grecister

I App Store finns några användbara appar för den grekiskstuderande iPhoneanvändaren. Här följer ett litet urval (LSJ står för Liddell, Scott & Jones, det grekisk-engelska standardlexikonet):

Lexiphanes Greek Dictionary (kostnad: 28 kr)

Innehåller dels LSJ (1924 års utgåva), dels Autenrieths homeriska lexikon (från 1889). Inmatningen sker i s.k. beta code, som är ett enkelt transkriptionssystem, som också används av vanliga databaser för grekisk text som TLG (mer om dem i ett annat inlägg). Appen innehåller också en talkonverterare för att konvertera till och från grekiska taltecken för den som inte på rak arm erinrar sig att t.ex. 196 skrivs ρϟϛ (även om vissa av oss skulle föredra det mer arkaiserande koppatecknet, ϙ).

Ancient Greek (kostnad: 38 kr)

Appen innehåller en ”hemskärm” med ett slumpat visdomsord av någon klassisk grek (det är inte en särskilt sofistikerad presentation). Andra delar av appen är mer intressanta: det finns en sektion med ”authors” där ett ganska fylligt urval klassiska texter finns inlagda. De är försedda med inledningar och man kan växla mellan grekisk text och engelsk översätttning på ett enkelt sätt (det är däremot oklart vilka utgåvor som använts, både vad gäller grekiskan och engelskan). Vidare finns ett lexikon (LSJ, oklart från vilket år) som inkluderar betakodssökning och, framför allt, möjlighet att söka i definitioner, så att appen fungerar som ett väldigt smidigt engelsk-grekiskt lexikon. Slutligen finns, under rubriken ”history”, en e-boksversion (inklusive bilderna) av Aunt Charlotte’s Stories of Greek History (1876). Det rör sig alltså om en ganska idiosynkratisk produkt, men det är likväl en användbar app – de främsta styrkorna är översättningen av ord från engelska i lexikondelen samt texterna som fungerar som e-böcker med möjlighet att snabbt få fram en engelsk version.

JACT Vocab (gratis)

JACT står för Joint Association of Classical Teachers (www.jact.org samt ett aktivt Twitterkonto på @JACTClassics). Appen är avsedd att användas tillsammans med JACT:s lärobok Reading Greek och innehåller närmare 1 300 ”flashcards” för glosträning organiserade efter bokens kapitel. Appen är förstås mest användbar i samband med läroboken, men fungerar också för den som vill utnyttja tiden i kassakön till att träna in ett bra grekiskt basordförråd.

LP Ancient Greek (kostnad: 22 kr)

Också detta är en ”drillningsapp” för att träna glosor och böjningar (substantiv, adjektiv & pronomina samt verb). Appen räknar antalet rätta svar i förhållande till det totala antalet frågor. Möjligheterna att ställa in vilka delar man vill träna på är mycket goda. Systemet med alternativsvar är kanske inte idealiskt. Nu räcker det ofta med att man känner igen en ändelse för att kunna utesluta de felaktiga svaren (och då kan man strunta i om t.ex. bindevokalen är förlängd eller ej). Ibland hade det nog varit bättre med egen inmatning, utan några ledtrådar alls.