Kategoriarkiv: Konferenser

From the Human Body to the Universe… Spatialities of Byzantine Culture

Grekiska och bysantinologi i Uppsala arrangerar den internationella konferensen From the Human Body to the Universe… Spatialities of Byzantine Culture med närmare 50 deltagare.

Tid: 18-21 maj
Plats: Museum Gustavianum

> Program
> Deltagare
> Abstracts

Alla intresserade åhörare är välkomna!

Agora Workshop: Democracy, Now and Then

Agora och Filosofiska institutionen arrangerar en ”Workshop in Ancient Political Thought” på temat Democracy, Now and Then.

För mer information, se filosofens hemsida.

Tid: onsdag 22 mars, kl. 15
Plats: 2-1077

Program
15.00 Opening of the workshop
15.15 Anders Dahl Sørensen (Copenhagen): ”Plato and Aristotle on Lawful Demoracy”
Comments by Johan Tralau (Uppsala)
16.30 Carol Atack (Oxford): ”‘A Pattern for Others’: Exploring Contemporary Crises of Democracy through the Example of Classical Athens”
Comments by Oda Tvedt (Uppsala)
18.00 Reception at the Department of Philosophy

Workshop: Narrative Exchanges between Byzantium and Armenia

Den 14-16 mars arrangerar AnnaLinden Weller en workshop i Uppsala inom projektet Text and Narrative in Byzantium på temat Narrative Exchanges between Byzantium and Armenia: contact, conflict, & connotation.

ByzArm

Tisdag 14 mars, kl. 17 | 2-0076
Theo van Lint (Oxford), The Role of the 11th-Century Nobleman Grigor Pahlawuni Magistros
in Armenia’s Culture, Church and Politics

Onsdag 15 mars, kl. 16-18 | Newmaninstitutet (Patristikseminariet)
Emilio Bonfiglio (Wien), Armenian Translations of Patristic Texts

Torsdag 16 mars, kl. 10-17 | 16-1059
Workshop on New Research (AnnaLinden Weller, Emilio Bonfiglio, Alexandra Dally MacFarlane, Theo van Lint, Aurora Camano, Nicholas Matheou)

Call for Papers: Reception Histories of the Future

Projektet Text & Narrative in Byzantium anordar en konferens på temat Reception Histories of the Future: a conference on Byzantinisms, speculative fiction, and the literary heritage of medieval empire i Uppsala den 4-6 augusti, 2017. Abstracts skickas till AnnaLinden Weller senast 15 mars 2017). För mer information, se konferensens hemsida.

Urban and rural space in the Greek polis world

Den 15-16 februari anordnar Kerstin Höghammar en konferens på temat Urban and rural space in the Greek polis.

> Affisch med tider och lokler

Onsdag 15 februari, sal 2-1077
13.00 Giorgio Rocco, New data on the Aphrodite temple in the polis of Rhodes and on the altar of Zeus on the Atavyros mountain, Rhodes
14.00 Axel Frejman, Mapping rural sanctuaries on cognitive maps
15.25 Coffee break
15.45 Anton Bonnier, Town-country relationships and economic strategies: some thoughts from the archaeological record of Central Greece and the Peloponnese
17.30 Reception at the department

Torsdag 16 februari, förmiddag sal 2-1077, eftermiddag sal 2-0022
10.00 Kerstin Höghammar, Honour or display? The urban setting of official stone stelae announcing privileges for individuals
11.15 Monica Livadiotti, The infrastructure of a Hellenistic town, the example of Kos
12.30 Lunch
13.30 End discussion – conclusions

Konferens: From Snout to Tail

Den 8-10 december 2016 anordnas den internationella konferensen From snout to tail. Exploring the Greek sacrificial animal from the literary, epigraphical, iconographical, archaeological and zooarchaeological evidence, vid Institutionen för arkeologi och antik historia av Gunnel Ekroth (Uppsala) och Mat Carbon (Saxo Institute, Köpenhamns universitet / Université de Liège).

Konferensen samlar 20 forskare som kommer att diskutera hur offerdjuret och dess olika delar hanterades inom antik grekisk religion. Syftet är en bättre förståelse av offerdjurets kropp inom offerritualen, genom en detaljerad tolkning av den komplexa grekiska religiösa terminologin, avbildningar av djuroffer bevarade på keramik och reliefer, och djurben som hittats i grekiska helgedomar.

Resultaten kan ge nya insikter i hur djuroffren fungerade som ett sätt att kommunicera med gudarna och etablera en “världsordning”, eftersom förståelsen av djuroffer den grekiska antiken är central för att förstå den antika människan, samhället och förhållandet till det gudomliga. Alla kategorier av antika källor kommer att utforskas och integreras: texter, inskrifter, bilder, arkeologiskt material såväl som osteologiska lämningar, eftersom det är enbart genom en sådan mångfacetterat approach som vi kan greppa den komplexa rituella verkligheten. Konferensen syftar också till att utveckla perspektiv som använder det antika källmaterialet så fullständigt som möjligt genom en tvärvetenskaplig dialog.

> Konferenshemsida
> Program (pdf)

Alla intresserade är välkomna!

Workshop: Letters and Communication in Imperial Greek Literature

Grekiskan i Uppsala arrangerar en workshop på temat ”Letters and Communication in Imperial Greek Literature” med deltagande av Patricia Rosenmeyer, Owen Hodkinson, Claire Jackson och Silvio Bär.

Tid: fredag 25 november, kl. 9.00-16.30
Plats: 2-0024 (fm) och 4-2007 (em)

> Program

Alla intresserade är hjärtligt välkomna – för frågor, information och material, kontakta Dimitrios Iordanoglou.