Kategoriarkiv: Övrigt

Ny forskare inom projektet Text and narrative in Byzatium

Vi är glada att till institutionen välkomna Markéta Kulhánkova, som ska tillbringa hösten i Uppsala inom ramen för projektet ”Text and narrative in Byzatium”. Markéta beskriver sitt arbete i följande ordalag:

During my four-month stay at the University of Uppsala, I will focus on the following tasks: preparing a contribution for the Companion to Byzantine satire about the 12th century Ptochoprodromic poems; finalising the Czech translation of Digenis Aktritis epos and writing the introductory study; pursuing my research on pseudo-orality in the Byzantine literature, especially in early hagiography. My aim is to prepare a research project proposal on this topic and to explore the possibilities of closer collaboration with the members of the present research group in Uppsala on this or related topic in the future.

 

A lost codex retrieved? Linköping Library, Kl. f. 10 and Scorial. H. V. 3

Could the manuscript that is now Linköping Library, Kl. f. 10 be what remains of a lost codex from the Escorial library, namely Scorial. H. V. 3?

EscLinköping Library, Kl. f. 10 is a fifteenth-century astronomical/astrological miscellany made up of many different texts, often thirteenth-century rewritings of Ptolemaic materials about calculations for the cycles of the sun and moon, the times of the year, the astrolabe, and such like topics that were in fashion at that time. It contains both texts and tables.

This field of Greek science is both difficult and understudied, and we must still refer back to eighteenth-century editions, such as Petavius’s Uranologium, pr. Venice 1757, but now ”conveniently” available in digital form (this is not searchable text though, and you must be able to read early print type in Greek). De Andrès made a list of contents of the manuscripts disappeared from the Escorial after the 1671 fire, and it is known that some of those manuscripts have been identified in Sweden. The Linköping codex appears as the descendent of a British Library manuscript, Burney 91-92, just as the Scorialensis was as signalled in the stemma for one of the few modern editions of such types of texts (Régine Leurquin, Théodore Méliténiote, Tribiblos astronomique, Livre I (Amsterdam, 1990), p. 41). Both dating, number of leaves, and contents seem to point in the direction of this identification. Further work is being carried on that might prove this hypothesis even more conclusively.

For further information, please contact: barbara.crostini@lingfil.uu.se

 

Uffe Holmsgaard Eriksen på post-doc i Uppsala

Vi gratulerar och (åter)välkomnar Uffe Holmsgaard Eriksen! Uffe, som varit grekiskans gästforskare under hösten, kommer att genomföra ett post-doc-projekt hos oss från 1 februari 2016 till 31 januari 2017. Projektet är betitlat Entering the Sacred Story: Performance and Participation in Early Byzantine liturgical texts. Det finansieras av Carlsbergfonden och genomförs inom ramen för vårt RJ-stödda forskningsnätverk Text and Narrative in Byzantium. Uffe disputerade 2013 vid Aarhus universitet på avhandlingen Drama in the Kontakia of Romanos the Melodist: A Narratological Analysis of Four Kontakia. Sitt nya projekt beskriver han såhär:

Syftet med detta projekt är att visa hur tidiga bysantinska predikanter och poeter från 4e till 8e århundradet använde sig av olika berättartekniska och retoriska tekniker som ett sätt att själva tillsammans med sina åhörare träda in i och delta i de bibliska berättelserna genom liturgiska föreställningar. Tidigbysantinska liturgiska texter som predikningar, hymner och hagiografi uppvisar slående paralleller med postmodern litteratur och populärkultur genom att sudda ut gränserna mellan fiktion och verklighet och genom att destabilsera begrepp som författarskap, text och publik. Som religiösa berättelser inbäddade i sång och tal trotsar de tidigbysantinska liturgiska texterna gränserna för konventionellt eller ’naturligt’ berättande. Icke desto mindre har berättandet i dessa texter ännu inte studerats i detalj. Föreliggande projekt kommer att utföra en sådan studie genom att använda modern narratologisk teori. Då det samtidigt finns en påfallande lucka i det forskningsfält som kallas diakron narratologi (och som studerar berättelsens och berättandets diakrona utveckling) för perioden 4e till 8e århundradet, kommer detta projekt att avsevärt bidra inte bara till studiet av bysantinsk litteratur, utan också till narratologin i stort.

Utlysning av tjänst som biträdande direktör vid SIA

SIAStyrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed tjänsten som biträdande direktör vid Institutet för en tid av två år att tillträdas den 1 januari 2017 eller enligt överenskommelse. Förordnandet kan förlängas med två år under förutsättning att den som innehar tjänsten inte förordnats på den vid ett tidigare tillfälle. Tjänstgöringen är förlagd till Athen. I tjänsten ingår forskning, administration och undervisning. Lön efter överenskommelse. Ansökan ska ha inkommit senast den 15 april. För detaljer, se utlysningen.