Kategoriarkiv: Publikationer

Klassisk filologi i Sverige

FilologiI Vitterhetsakademiens skriftserie har just boken Klassisk filologi i Sverige. Reflexioner, riktningar, översättningar, öden utkommit. Boken är redigerad av vår forskare Eric Cullhed tillsammans med idéhistorikern Bo Lindberg. Ett antal av landets grecister och latinister och andra med intresse för den klassiska filologin medverkar i volymen. Uppsalagrekiskan finns, förutom Eric, representerad av Dimitrios Iordanoglou och David Westberg.

Ur Vitterhetsakademiens presentation:

Den klassiska filologin är en gammal vetenskap. Den står i ett
motsägelsefullt förhållande till det antika arvets betydelse. Nyorienteringarna
i filologin har vanligen inträffat i samband med
att filologin emanciperats från sina olika användningar i politik,
kultur och skola; förenklat uttryckt: när antikens inflytande
minskat har filologin ryckt framåt.

Den här boken är resultatet av ett symposium i Kungl. Vitterhets
Historie och Antikvitets Akademiens regi våren 2014.
Den är ett uttryck för ett reflektivt medvetande bland svenska
klassiska filologer om den egna disciplinens historiska förvandlingar.
Den avspeglar nyfikenhet på den svenska traditionen, på
överspelade inriktningar som tas upp igen och på bortglömda
filologiska insatser men pekar också på nya forskningsfält.

Scandinavian Journal of Byzantine and Modern Greek Studies

Den nya tidskriften Scandinavian Journal of Byzantine and Modern Greek Studies (SJBMGS) tar över där Scandinavian Journal of Modern Greek Studies och Bysantinska sällskapets Bulletin slutar. Det första numret innehåller bland annat den Lennart-Rydénföreläsning, som Claudia Rapp höll på SCAS i höstas. Redaktör för den nya, refereegranskade, tidskriften är Vassilios Sabatakakis, Lund.


SJBMGSEfthymia Braounou, ”On the issue of irony in Michael Psellos’ encomium on Michael Keroularios”

Barbara Graziosi, ”On Seeing The Poet: Arabic, Italian and Byzantine portraits of Homer”

Olof Heilo, ”Empire of Clay and Iron: Divisions in the Byzantine State ideology and Christian apocalyptic expectations from the reigns of Heraclius to Leo III (610-718)

Ioannis Kioridis, ”The wife’s prayer for her husband in the Cantar de mio Cid and the Escorial version of Digenis Akritis

Argiro Markaki, ”The Politics of Marriage and Liebestod in Chrtatsis’ Erophile

Claudia Rapp, ”Author, Audience, Text and Saint: Two Modes of Early Byzantine Hagiography”

Book Reviews

Ny publikation: ”Wanted: Byzantium – The Desire for a Lost Empire”

I samband med postseminariet efter Bysans, Rus’ och Gotland genom konstvetenskapens ögon den 15 maj passar vi på att fira en ny bok i serien Studia Byzantina Upsaliensia, nämligen Wanted: Byzantium – The Desire for a Lost Empire (läs inledningen och Helena Bodins rapport från den ursprungliga konferensen).

Alla intresserade är hjärtligt välkomna till Instutionen för lingvistik och filologi, plan 3, c:a 17.30, även ni som inte kan komma på själva seminariet!

Emmanuel Bourbouhakis, ”Romancing the Saints”

OBS! Seminariet är flyttat till måndagen den 20 januari (detaljer finns här). Boksläppet äger rum som planerat.

Torsdagen den 16 januari talar Emmanuel Bourbouhakis (Princeton) över ämnet ”Romancing the Saints: Is there such a thing as fictional hagiography”.

Tid: torsdag 16 januari, kl. 14-16
Plats: 9-0043 (stora seminarierummet)

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!

OBS! Efter seminariet (16.30) blir det boksläpp på institutionen, där vi förutom Fedir Androshchuks Vikings in the East (läs mer) också uppmärksammar Helena Bodins monografi Ikon och ekfras och Dimitrios Iordanoglous översättning av Dissoi logoi! Anmälan till grekiska@lingfil.uu.se senast den 13 januari.

Boksläpp: Vikings in the East

Med anledning av publikationen av Fedir Androshchuks Vikings in the East: Essays on Contacts along the Road to Byzantium (800-1100) arrangeras ett boksläpp med mingel.

Tid: 16 januari, kl. 16.30
Plats: Institutionen för lingvistik och filologi, plan 3, hus 9 i Engelska parken.

Anmälan till grekiska@lingfil.uu.se senast den 13 januari.

Vikings in the East utgör volym 14 i serien Studia Byzantina Upsaliensia och kan beställas via Acta Universitatis Upsaliensis. För den som är medlem i academia.edu finns innehållsförteckningen tillgänglig här.

Varmt välkomna!

Boksläpp

20130708-204336.jpgNordiskt Bysantinskt Nätverk (NBN) och Studia Byzantina Upsaliensia önskar hjärtligt välkomna till boksläpp med mingel med anledning av den nya volymen Byzantine Gardens and Beyond, ed. Helena Bodin och Ragnar Hedlund.

Vi möts onsdagen den 25 september, kl. 17-19 i Linnésalen i Botaniska trädgården (ingång via den stora trappan som vetter mot slottet) för en presentation av boken följd av bubbel och snittar.

OSA till Ingela Nilsson senast den 18 september.

Sommarens läckraste trädgårdsbok…

…är här. Volym 13 i serien Studia Byzantina Upsaliensia har titeln Byzantine Gardens and Beyond. Boken har redigerats av Helena Bodin och Ragnar Hedlund och finansierats av Åke Wibergs stiftelse, Torsten Söderbergs stiftelse, Kungl. Patriotiska Sällskapet och Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur.

Volymen har sitt ursprung i ett symposium som arrangerades av Nordiskt nätverk för bysantinska studier (NBN) och hölls på SCAS i Uppsala våren 2011.

20130708-204336.jpg

  • Introduction (Helena Bodin & Ragnar Hedlund)
  • Nature Controlled by Artistry: The Poetics of the Literary Garden in Byzantium (Ingela Nilsson)
  • Gardens of the Byzantine World (Antony Littlewood)
  • A Homeric Garden in Tenth-Century Constantinople: John Geometres’ Rhetorical Ekphraseis of his Estate (Kristoffel Demoen)
  • ”Paradise in a Cave”: The Garden of the Theotokos in Byzantine Hymnography (Helena Bodin)
  • The Vanished Gardens of Byzantium: Gardening, Visual Culture, and Devotion in the Byzantine Orthodox Tradition (Jørgen Bakke)
  • Guarding and Gardening: Syria from Byzantine to Islamic Rule (Olof Heilo)
  • The Terrestrial Paradise: The Garden as a Topos in Russian Medieval Culture (Per-Arne Bodin)
  • Beyond Byzantium: Swedish Medieval Herbalism and Plant Names (Inger Larsson)
  • White and Red Lilies from Constantinople: ”Lilium album Byzantinum” and ”Lilium rubrum Byzantinum” (Kjell Lundquist)

En flyer finns här. Boken kan beställas via Acta Universitatis Upsaliensis.