Kategoriarkiv: Stipendier

Stipendier vid Svenska institutet i Istanbul hösten 2017

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul utlyser följande stipendier för hösten 2017:

För mer detaljerade beskrivningar och villkor, se länkarna och information på institutets hemsida. Även sökanden från andra nordiska länder än Sverige är välkomna! Sista datum för ansökan är 10 april 2017. För vidare upplysningar kontakta styrelsens sekreterare Ragnar Hedlund.

Ingenjören C M Lericis stipendium 2016-2017

Uppsala universitet utlyser ett C M Lericis stipendium om 90 000 kr för läsåret 2017/18.

”Stipendiets syfte är att stärka de kulturella förbindelserna mellan Italien och Sverige genom att bereda möjlighet för studerande vid svenska universitet och högskolor att fullfölja sina studier under en tids vistelse i Italien. Närmast avses studier med konstvetenskaplig, arkeologisk, filologisk eller litteraturvetenskaplig inriktning.”

> Utlysning Lericis Vt17
> Blankett för ansökan

Stipendier vid Svenska institutet i Istanbul hösten 2016

SRIISvenska Forskningsinstitutet i Istanbul utlyser följande stipendier för hösten 2016:

För mer detaljerade beskrivningar och villkor, se länkarna. Även sökanden från andra nordiska länder än Sverige är välkomna! Sista datum för ansökan är 29 april 2016. För vidare upplysningar kontakta styrelsens sekreterare Ragnar Hedlund.

Stipendier vid Svenska institutet i Istanbul våren 2016

SRIISvenska Forskningsinstitutet i Istanbul utlyser följande stipendier för våren 2016:

  • Stora forskningsstipendiet vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ”för den som ägnar sig åt självständigt vetenskapligt arbete i ett ämne inom institutets verksamhetsområde” (kandidat som är antagen till forskarutbildning eller meriterar sig för antagning till sådan utbildning, alternativt avlagt doktorsexamen);
  • Mindre stipendium för forskning i Turkiet och östra Medelhavsområdet ”för den som ägnar sig åt självständigt vetenskapligt arbete i ett ämne inom institutets verksamhetsområde” (till kandidat som är antagen till forskarutbildning eller avlagt doktorsexamen, alternativt är antagen till master/magisterprogram resp. studier på C- och D-nivå inom grundutbildningen).

För mer detaljerade beskrivningar och villkor, se länkarna. Även sökanden från andra nordiska länder än Sverige är välkomna! Sista datum för ansökan är 30 oktober 2015.

Berit Wells fond för forskningsvistelse i Grekland

Styrelsen för Svenska institutet i Athen utlyser ett stipendium på 15 000 kr ur Berit Wells minnesfond för en minst två veckor lång forskningsvistelse i Grekland. Behöriga att söka är studerande på avancerad nivå, doktorander eller yngre forskare (upp till fem år efter disputation) inom ämnen med koppling till institutets verksamhet.

Stipendiaten har möjlighet att bo gratis på institutet under greklandsvistelsen under förutsättning att det finns lediga rum.

Stipendiet skall leda fram till en populärvetenskaplig artikel i tidskriften Hellenika. I denna skall anges att medel erhållits ur Berit Wells minnesfond.

Sista ansökningsdag är den 20 april 2015.

> Utlysningen med instruktioner

Stipendier vid Svenska institutet i Istanbul 2015-2016

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul utlyser följande stipendier:

För mer detaljerade beskrivningar och villkor, se länkarna. Även sökanden från andra nordiska länder än Sverige är välkomna! Sista datum för ansökan är 27 april 2015.

Stipendier vid Svenska institutet i Rom 2015-16

Svenska institutet i Rom utlyser stipendier för ”masterstuderande, doktorand eller nydisputerad” (inom 5 år) dels ”inom forskningsområde där Rom kan erbjuda en lämplig arbetsmiljö” (Det större allmänna stipendiet), dels för den ”som ägnar sig åt vetenskapligt studium inom antikens kultur och samhällsliv eller närliggande ämne” (Det större arkeologiska stipendiet).

Ansökan sker på särskilt blankett (pdf, Word) och skickas med bilagor som ett dokument med e-post senast 15 januari 2015.