Erik Bengtson om doxa och episteme

Nästa vecka får vi besök av Erik Bengtson vid avdelningen för retorik, som lägger fram en delvis reviderad version av första delen av den avhandling han disputerade på tidigare i våras.

OBS! Eftersom vår ordinarie seminariedag nästa vecka ligger på en helgdag kommer seminariet att hållas på onsdagen.

Tid: onsdagen den 29 maj, kl. 13–15
Plats: 9-3042

Alla intresserade är välkomna, och den som önskar ta del av materialet ombeds kontakta Erik eller David.