Klassisk filologi i Sverige

FilologiI Vitterhetsakademiens skriftserie har just boken Klassisk filologi i Sverige. Reflexioner, riktningar, översättningar, öden utkommit. Boken är redigerad av vår forskare Eric Cullhed tillsammans med idéhistorikern Bo Lindberg. Ett antal av landets grecister och latinister och andra med intresse för den klassiska filologin medverkar i volymen. Uppsalagrekiskan finns, förutom Eric, representerad av Dimitrios Iordanoglou och David Westberg.

Ur Vitterhetsakademiens presentation:

Den klassiska filologin är en gammal vetenskap. Den står i ett
motsägelsefullt förhållande till det antika arvets betydelse. Nyorienteringarna
i filologin har vanligen inträffat i samband med
att filologin emanciperats från sina olika användningar i politik,
kultur och skola; förenklat uttryckt: när antikens inflytande
minskat har filologin ryckt framåt.

Den här boken är resultatet av ett symposium i Kungl. Vitterhets
Historie och Antikvitets Akademiens regi våren 2014.
Den är ett uttryck för ett reflektivt medvetande bland svenska
klassiska filologer om den egna disciplinens historiska förvandlingar.
Den avspeglar nyfikenhet på den svenska traditionen, på
överspelade inriktningar som tas upp igen och på bortglömda
filologiska insatser men pekar också på nya forskningsfält.