Fredrik Sixtensson: avhandlingsseminarium

Vår doktorand Fredrik Sixtensson lägger fram ett avsnitt ur sin kommande avhandling om begreppen κράτος och ἀρχή. Seminariematerialet behandlar skillnaden mellan ἄρχω + genitiv och ἄρχω + dativ hos Homeros. Fredrik kommer också att presentera en tentativ avhandlingsdisposition och förklara hur seminariematerialet passar in i frågeställningen.

Tid: onsdag den 21 november, kl. 10.15
Plats: 9-2029

Notera den avvikande dagen och tiden.

Alla intresserade är varmt välkomna. Den som vill ta del av materialet ombeds kontakta Fredrik.