From the Human Body to the Universe… Spatialities of Byzantine Culture

Grekiska och bysantinologi i Uppsala arrangerar den internationella konferensen From the Human Body to the Universe… Spatialities of Byzantine Culture med närmare 50 deltagare.

Tid: 18-21 maj
Plats: Museum Gustavianum

> Program
> Deltagare
> Abstracts

Alla intresserade åhörare är välkomna!