Seminarier

Grekiska och bysantinska seminariet
Vårterminen 2017

Ordinarie seminarietid är denna termin torsdagar 13.15-15 (i stora seminarierummet, 9-3042).

19 januari (to) | 14.15-16 | 9-3042 (OBS Tid): Carlos Hernández Garcés (Oslo). Seminarium: presentation av avhandlingsprojektet Conceptualising time and shaping memory in Herodotus’ Histories. Samseminarium med Antikens kultur och samhällsliv.

23 januari (må) | 13.15-16 | 4-2007 (OBS Tid och plats): Uppsatsseminarium: Vladimir Cepciansky, ”Betydelsen av τὸ ἐνδεχόμενον πιθανόν i Aristoteles retorikdefinition” och Miriem Smensgård, ”The Letters of Hermaios and Doulas: Introduction, Translation and Commentary”.

NYTT DATUM: 16 februari (to) | 10.15-12| 9-3068: Försokratikerseminarium med Charlotta Weigelt om Anaximander

NYTT DATUM: 23 mars | 13.15-16 | 9-3042: Försokratikerseminarium med Hedda von Ehrenheim om tidig medicin. Seminariet är uppskjutet tills vidare.

14-16 mars: Workshop: Narrative exchanges between Byzantium and Armenia: contact, conflict, & connotation (AnnaLinden Weller)

6 april | 13.15-15 | 9-3042: Försokratikerseminarium med Eric Cullhed & Dimitrios Iordanoglou om Dervenipapyren och tidig epikreception

27 april | 13.15-15 | 9-3042: Försokratikerseminarium med Renaud Gagné om Empedokles

11 maj | 13.15-15 | 9-3042Försokratikerseminarium med Pauliina Remes om Demokritos

18-21 maj: Konferens: From the Human Body to the Universe: Spatialities of Byzantine Culture (Myrto Veikou)

23-24 maj | 16-0042: Konferens: Religious Poetry and Performance in Byzantium (Uffe Holmsgaard Eriksen)

1 juni | 13.15-15 | 9-3042: Försokratikerseminarium om Gorgias

24-26 augusti: Workshop om grekiska handskrifter (Barbara Crostini)

För arrangemang av intresse för grecister i Uppsala, se också:

> Text and Narrative in Byzantium: Events
> Kalendariet för hela Institutionen för lingvistik och filologi
> Patristikseminariet vid Newmaninstitutet (uppsalagrekiskans Barbara Crostini leder numera detta seminarium).
> Antikens kultur- och samhällsliv
> Seminariet i filosofins historia (under filosofiska institutionens kalendarium)


Tidigare terminer:

Grekiska och bysantinska seminariet
Höstterminen 2016

> Seminarieprogrammet som pdf (notera att det finns några tillägg och korrigeringar nedan)

Ordinarie seminarietid är denna termin torsdagar 13.15-15 (i stora seminarierummet, 9-3042).

Ti 6/9 | 13.15-15 | 2-0047 (F2): Anne Weddiger. Seminarium: Manuel Bryennius on ancient Greek music theory in Upsaliensis graecus 52 (samseminarium med musikvetenskap)

On 7/9 | 15.15-16 | 2-1024: Dimitrios Iordanoglou. Docentföreläsning: Man eller mus eller jämlikhetens musa – Thersitesgestalten hos Homeros.

To 15/9 | 9.30-16: LILAe Graduate Student Symposium med Tiina Rosenberg (Stockholm). Program.

On 21/9 | 16.15-18 | 16-0043: Svenskar i Konstantinopel under det långa 1700-talet. 1700-talsseminariet med Karin Berner, Paula Henrikson och Joachim Östlund.

To 22/9 | 13.15-16 | 9-3042: Matthew Kinloch (Oxford) och Milan Vukasinovic (Paris/Belgrad). Seminarium: Historiography and narratology: two projects.

22-24/9 | Skytteanum: Konferens inom projektet “The Origin of Political Philosophy in Ancient Greece”

Må 3/10 | 13.15-16 | 4-2007: Lorenzo Ciolfi och Francesco Monticini (Paris). Seminarium: Philology and narratology: two projects.

Ti 4/10 | 10.15-12 | 6-0023: Juan Signes Codoñer (Valladolid). Föreläsning: A chimeric category? A history of the middle voice in Greek since Antiquity to the 18th century.

To 13/10 | 14.15 | Tidskriftsläsesalen, Carolina: Andrew Laird (Brown). Föreläsning: Radical Visions of Post-Conquest Mexico: Humanism and Experience in the Latin Poetry of Fray Cristobal Cabrera. Arrangeras i samarbete med Nylatinskt nätverk och Uppsala universitetsbibliotek.

Fr 14/10 | 18.15 | SCAS: David Konstan (New York/SCAS). Föreläsning till minne av Lennart Rydén: Sin: The Prehistory.

To 20/10 | 13.15-15 | 9-3042: David Westberg. Seminarium: The Rhetorical Fragments of Zeno (projektet ”Stoic Rhetoric”).

27-29/10: To See, to Report, to Persuade: Narrative and Verisimilitude in Byzantium (Konferens). Observera att konferensen flyttats till Uppsala.

To 10/11 | 13.15-15 | 9-3042: Sandro Nikolaishvili (CEU, Budapest). The Reception of the Byzantine Political Culture and Literary Traditions in Medieval Georgia, ca 1030–1213.

17-18/11: Theoretical Approaches to Byzantine Reception Studies (Workshop vid Stockholms universitet, arrangör: Helena Bodin)

24/11 | 16.15-18 | 4-2007: Antonios Pontoropoulos. Avhandingsseminarium.

25/11 | 9.15 | 2-0024 & 4-2007: Workshop: Second Sophistic (med bl.a. Patricia Rosenmeyer)

12/12 | 10.15-12 | 9-3042: Otto Linderborg. Avhandlingsseminarium

Fr 16/12 | 15.15-17 | 4-2007: Johan Heldt. Slutseminarium. Opponent: Vincent Déroche (Paris).

Den narratologiska läsgruppen fortsätter under hösten. Första sammankomsten äger rum tisdagen den 13/9 kl. 13-15. För information om läsgruppen, kontakta Uffe Holmsgaard Eriksen.