Seminarier

Grekiska seminariet | höstterminen 2019

21 september | 14.15–ca 16 | Humanistiska teatern: Disputation i grekiska. Antonios Pontoropoulos försvarar sin avhandling Erotic Language and Representations of Desire in the Philostratean Erotic Letters. Opponent är Owen Hodkinson (Leeds).

30 september | 16.15–18 | 2-0022: Matthew Simonton (Arizona State University). AGORA-föreläsning: Populism and Popular Culture: Contemporary Theory and the Study of Ancient Greek Demagoguery.

1 oktober | 13.15–15 | 9-2029: Matthew Simonton (Arizona State University). Seminarium: Democracy and Demagoguery in an Early Hellenistic Polis: The Case of Telos.

25 oktober | 18.15 | Newmaninstitutet: Thomas Arentzen. Föreläsning till minne av Lennart Rydén: Arboreal Lives: Saints Among the Trees in Byzantium and Beyond. Efter föreläsningen följer en mottagning (anmälan krävs).

21 november | 13.15–15 | 9-3042: Teoriseminarium: Ekokritik

12 december | 13.15–15 | 9-3042: Antonios Pontoropoulos. Seminarium: projektansökan.

Mer information

Den som vill anmäla sig till mejlutskick för grekiska seminariet kan kontakta David Westberg.

För löpande information om antikrelaterade evenemeng vid Uppsala universitet går det att anmäla sig till AGORAs e-postlista under http://www.lingfil.uu.se/forskning/agora eller prenumerera på kalendariet https://goo.gl/2eGWcx.

För tidigare terminer (från Ht16) se seminariearkivet.