Seminarier

Ansvarig för seminarieverksamheten under läsåret 2017–2018 är Eric Cullhed. Besök http://www.lingfil.uu.se/forskning/agora eller prenumerera på kalendariet https://goo.gl/2eGWcx för antikrelaterade evenemang vid Uppsala Universitet.

För tidigare terminer (från Ht16) se seminariearkivet.