Seminarier

Grekiska seminariet | höstterminen 2019

Seminarieschemat för Ht19 är under utarbetande, men notera:

21 september | 14–ca 16 | Humanistiska teatern: Disputation i grekiska. Antonios Pontoropoulos försvarar sin avhandling Erotic Language and Representations of Desire in the Philostratean Erotic Letters. Opponent är Owen Hodkinson (Leeds).

25 oktober | 18– | Newmaninstitutet: Thomas Arentzen. Föreläsning till minne av Lennart Rydén.

Mer information

Den som vill anmäla sig till mejlutskick för grekiska seminariet kan kontakta David Westberg.

För löpande information om antikrelaterade evenemeng vid Uppsala universitet går det att anmäla sig till AGORAs e-postlista under http://www.lingfil.uu.se/forskning/agora eller prenumerera på kalendariet https://goo.gl/2eGWcx.

För tidigare terminer (från Ht16) se seminariearkivet.