Seminarier

Grekiska seminariet | höstterminen 2018

3 september | 14.00 | 7-0042: Otto Linderborg. Disputation: Herodotus and the Origins of Political Philosophy: The Beginnings of Western Thought from the Viewpoint of its Impending End. Opponent: Elton Barker.

6 september | 16.15 | 6-0031: Douglas Cairns (Edinburgh). AGORA-föreläsning: Phaedra’s Fantasy Other: The Phenomenology of Honour, Shame, and Conscience in Euripides’ Hippolytus.

7 september | 13.15 | 9-2029: Douglas Cairns (Edinburgh). Seminarium: Eustathius on Mental Conflict.

20 september | 16.15 | 16-2043: Glenn W. Most (Pisa/Chicago). Föreläsning: Laughing Democritus and Weeping Heraclitus

21 september (OBS fre) | 10.15 | 9-3042: Glenn W. Most (Pisa/Chicago). Seminarium: Thales and the Beginning of Greek philosophy.

27 september | 12.15 | 9-3042: David Westberg. Seminarium: Spatialitites of Byzantine language.

4 oktober | 17.15 | Thunbergssalen (SCAS): Averil Cameron (Oxford). Föreläsning till minne av Lennart Rydén: Byzantium Now: Contested Territory or Excluded Middle? Efter föreläsningen följer en paneldiskussion med Peter Frankopan (Oxford), Olof Heilo (Istanbul), Ingela Nilsson (Uppsala) och Björn Wittrock (SCAS).

5 oktober | 16.15 | Institutionen för lingvistik och filologi: Boksläpp! Vi firar utgivningen av Round Trip to Hades och Storytelling in Byzantium.

11 oktober | 13.15 | 9-3042: Anastasia Maravela (Oslo). Seminarium om papyrerna i föremålsarkivets samling. Besök på föremålsarkivet för alla intresserade den 10/10 kl. 13–15.

19 oktober (OBS fre) | 13.15 | 2-0026: Jacob Jonsson (Göteborg). Seminarium: presentation av pågående avhandlingsprojekt om Prokopios av Caesarea.

15 november | 13.15 | 9-3042: Han Lamers (Oslo). Seminarium: Aspects of Renaissance Hellenism. (Han ger också en föreläsning inom ramen för AGORA den 14 nov. kl. 16.15 i 16-0043: Voice and Echo: The Latin Literature of Italian Fascism.)

21 november (OBS ons) | 10.15 | 9-2029: Fredrik Sixtensson. Avhandlingsseminarium.

29 november | 14.15 : Reinhart Ceulemans (Gent). Seminarium: Late Antique and Byzantine lexia and glossaries of the Greek Bible. Seminariet är ett samarrangemang med Nya Testamentets exegetik.

5 december (OBS ons) | 13.15 | 9-1017: Antononios Pontoropoulos. Slutseminarium. Opponent: Owen Hodkinson (Leeds).

17 januari | 13.15 | 9-3042: Uppsatsventileringar.

Textseminarier i stoisk logik

Vid sidan av det ordinarie högre seminariet kommer David Westberg att ge ett antal textseminarier på temat ”Stoisk logik”. Seminarierna äger rum på onsdagar kl. 10–12 och börjar i november (v. 46). Ämnen för seminarierna är:

1. Inledning till stoicismen och stoisk logik
2. Dialektik I: De betecknade tingen A – psykologi och epistemologi som den artikulerade tankens fundament
3. Dialektik II: De betecknade tingen B  – teorin om lekta och propositionell logik
4. Dialektik III: De betecknande tingen – röst och skrift; grammatik och språksyn
5. Retorik
6. Historiska perspektiv: intern utveckling, skolbildningar och reception

Mer information

För antikrelaterade evenemang vid Uppsala universitet, besök http://www.lingfil.uu.se/forskning/agora eller prenumerera på kalendariet https://goo.gl/2eGWcx.

För tidigare terminer (från Ht16) se seminariearkivet.