Seminarier

Grekiska seminariet | vårterminen 2019

25 april | 13.15 | 9-3042: Myrto Veikou. Avhandlingsseminarium.

9 maj | 13.15 | 9-3042: Fredrik Sixtensson. Avhandlingsseminarium.

16 maj | 13.15 | 9-3042: Eka Tchkoidze (Tbilisi). Seminarium: Georgian Hagiography (structure, motives, connection with Byzantine hagiography).

21 maj (tisdag) | 13–17 | 7-0017: Temaeftermiddag om Konstantin VII:

  • Christian Høgel: ”Hagiographical discourse in the reign of Constantine VII Porphyrogennetos. From the Mandylion to Theoktiste of Lesbos’’
  • Pia Carolla: ”Appropriation or Incorporation? A New Perspective on the Proem of  Constantine VII Porphyrogennetos’ Excerpta

(Carolla framträder även vid Patristikseminariet, Newmaninst. ons 22.5.)

23 maj | 13.15 | 9-3042: Eric Cullhed. Seminarium: The dance contest announced on the Dipylon oinochoē (IG I² 919).

29 maj (onsdag)| 13.15 | 9-3042: Erik Bengtson (Uppsala, Avdelningen för retorik). Seminarium.

Mer information

Den som vill anmäla sig till mejlutskick för grekiska seminariet kan kontakta David Westberg.

För löpande information om antikrelaterade evenemeng vid Uppsala universitet går det att anmäla sig till AGORAs e-postlista under http://www.lingfil.uu.se/forskning/agora eller prenumerera på kalendariet https://goo.gl/2eGWcx.

För tidigare terminer (från Ht16) se seminariearkivet.