Seminarier

Grekiska seminariet | vårterminen 2019

25 april | 13.15 | 9-3042: Myrto Veikou. Avhandlingsseminarium.

9 maj | 13.15 | 9-3042: Fredrik Sixtensson. Avhandlingsseminarium.

16 maj | 13.15 | 9-3042: Eka Tchkoize (Tbilisi). Seminarium: Georgian Hagiography (structure, motives, connection with Byzantine hagiography).

21 maj (tisdag) | 13–17 | 7-0017: Temaeftermiddag om Konstantin VII:

  • Christian Høgel: ”Hagiographical discourse in the reign of Constantine VII Porphyrogennetos. From the Mandylion to Theoktiste of Lesbos’’
  • Pia Corella: ”Appropriation or Incorporation? A New Perspective on the Proem of  Constantine VII Porphyrogennetos’ Excerpta

(Corella framträder även vid Patristikseminariet, Newmaninst. ons 22.5.)

23 maj | 13.15 | 9-3042: Eric Cullhed. Seminarium: The dance contest announced on the Dipylon oinochoē (IG I² 919).

29 maj (onsdag)| 13.15 | 9-3042: Erik Bengtson (Uppsala, Avdelningen för retorik). Seminarium.

Mer information

För löpande information om antikrelaterade evenemeng vid Uppsala universitet går det att anmäla sig till AGORAs e-postlista under http://www.lingfil.uu.se/forskning/agora eller prenumerera på kalendariet https://goo.gl/2eGWcx.

För tidigare terminer (från Ht16) se seminariearkivet.