Ingela Nilsson tilldelas Thuréuspriset

Ingela Nilsson, vår professor i grekiska ssk bysantinsk grekiska, har tilldelats Kungliga Vetenskaps-Societetens Thuréus-pris ”för hennes nydanande bysantinska studier kring språk och sensualitet, relationen mellan ord och bild, och mellan historieskrivning och fiktion”.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapsakademi. Det är en fortfarande aktiv och engagerad akademi som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.

I anslutning till prisutdelningen den 3 september kl. 09.00-12.00 i Sal IX i Universitetshuset håller Ingela ett föredrag: En grekisk översättning av en fransk roman – eller? Om möten över kulturgränser under medeltiden.