Masterkurs i Grekland (VT17): Människa-miljö-klimat

mmkUnder VT 2017 anordnar Institutionen för arkeologi och antik historia tillsammans med Svenska institutet i Athen en masterkurs på temat ”Människa, miljö och klimat på Peloponnesos under 5000 år – en integrerad historia” (7,5 hp). Kursen ges v. 18-22 varav tre veckor på plats i Grekland. Kursen söks som vanligt via antagning.se men omfattar även ett motivationsbrev.