Masteruppsatsseminarium

Emanuel Karlsson lägger fram sin masteruppsats med titeln Spatial Prefixing with ἐπί and Beyond – A Diachronic Study of Constructions and Narrative Discourse Functions,
with Special Focus on Hdt. 7.1-99. Notera att både tid och lokal skiljer sig från de vanliga.

Tid: onsdagen den 1 juni, kl. 13.15-15
Plats: 4-2007

Opponent är Jonas Ransjö. Intresserade kan höra av sig till Ingela Nilsson för material.