Matthew Simonton om hellenistiska demagoger

Uppsalagrekiskan får  besök av Matthew Simonton, associate professor i antik historia vid Arizona State University och författare till Classical Greek Oligarchy: A Political History, som kommer att föreläsa över ämnet Populism and Popular Culture: Contemporary Theory and the Study of Ancient Greek Demagoguery.

Tid: måndag 30 september, kl. 16–18
Plats: Engelska parken, sal 2-0022

Föreläsningen är öppen för alla intresserade!

På tisdagen framträder Simonton dessutom vid det högre seminariet i grekiska, under rubriken Democracy and Demagoguery in an Early Hellenistic Polis: The Case of Telos.

Tid: tisdag 1 oktober, kl. 13–15
Plats: Engelska parken, sal 9-2029

Varmt välkomna!