Medelhavsinstituten i fara

I den budgetproposition som regeringen just presenterat finns ett förslag om att dra in det finansiella stödet till de så kallade Medelhavsinstituten (d.v.s. forsknings- och kulturinstituten i Aten, Istanbul och Rom, inklusive gästhemmet i Kavalla och Villa San Michele).

Beslutet har snabbt väckt kraftiga reaktioner. Läs mer på länkarna nedan och skriv under protestlistan.

Uppdatering: Nedanstående utgör en sammanställning av de första reaktionerna. För ytterligare inlägg (kronologiskt ordnade), se sammanställningen på neapelbukten.se