Möte med The European Network for the Study of Ancient Greek History (ENSAGH)

Fredagen den 25 och lördagen den 26 maj håller The European Network for the Study of Ancient Greek History (ENSAGH) möte i Uppsala med ett flertal föreläsningar över de mest varierande aspekter på grekisk historia. Mer information finns i programmet. Arrangör är Institutionen för arkeologi och antik historia och kontaktperson Gunnel Ekroth.

> ENSAGH, 25-26 maj, poster