Myrto Veikou: avhandlingsseminarium

Vår doktorand Myrto Veikou lägger fram ett avsnitt ur sin kommande avhandling Spatial paths to holiness med titeln ”’Spatial’ narrative strategies”.

Tid: torsdagen den 25 april, kl. 13–15
Plats: 9-3042

Alla intresserade är varmt välkomna. Den som önskar ta del av materialet ombeds kontakta Myrto eller David.