Ny publikation: ”Wanted: Byzantium – The Desire for a Lost Empire”

I samband med postseminariet efter Bysans, Rus’ och Gotland genom konstvetenskapens ögon den 15 maj passar vi på att fira en ny bok i serien Studia Byzantina Upsaliensia, nämligen Wanted: Byzantium – The Desire for a Lost Empire (läs inledningen och Helena Bodins rapport från den ursprungliga konferensen).

Alla intresserade är hjärtligt välkomna till Instutionen för lingvistik och filologi, plan 3, c:a 17.30, även ni som inte kan komma på själva seminariet!