Nytt nummer av Scandinavian Journal of Byzantine and Modern Greek Studies

Andra numret av tidskriften Scandinavian Journal of Greek and Byzantine Studies har nu publicerats. I det nya numret medverkar flera av Uppsalagrekiskans forskare.

sjbmgs

Hela volymen eller individuella artiklar kan läsas och laddas ned på SJBMGS hemsida.