Rydénföreläsningen 2018: Averil Cameron ”Byzantium Now”

Publicerat i Seminarier & föreläsningar | Etiketter | Lämna en kommentar

David Westberg om Spatialities of Byzantine language

David Westberg presenterar pågående arbete om rumslighet i bysantinsk grekiska med fokus på deixis, temporalitet och semantiska roller.

Tid: 27 september, kl. 12–14
Plats: 9-3042

För material kontakta David.

Publicerat i Seminarier & föreläsningar | Lämna en kommentar

Föreläsning och seminarium med Glenn W. Most

Denna gång är det Glenn W. Most (Pisa/Chicago) som besöker grekiskan i Uppsala för en föreläsning och ett seminarium. Temat är försokratiker:

AGORA-föreläsning: Laughing Democritus and Weeping Heraclitus

Tid: 20 september, kl. 16.15
Plats: 16-2043

Seminarium: Thales and the Beginning of Greek philosophy

Tid: 21 september, kl. 10.15
Plats: 9-3042

Alla intresserade är varmt välkomna!

Publicerat i Seminarier & föreläsningar | Etiketter | Lämna en kommentar

Föreläsning och seminarium med Douglas Cairns

Douglas Cairns (Edinburgh) besöker Uppsala och håller en öppen föreläsning och ett seminarium:

AGORA-föreläsning: Phaedra’s Fantasy Other: The Phenomenology of Honour, Shame, and Conscience in Euripides’ Hippolytus

Tid: 6 september, kl. 16.15
Plats: 6-0031

OBS! Efter föreläsningen serveras förfriskningar, anmäl er gärna i förväg här.

Seminarium: Eustathius on Mental Conflict

Tid: 7 september, kl. 13.15
Plats: 9-2029

Publicerat i Seminarier & föreläsningar | Etiketter | Lämna en kommentar

Otto Linderborg disputerar på Herodotos politiska filosofi

Måndagen den 3/9 disputerar Otto Linderborg i grekiska på avhandlingen Herodotus and the Origins of Political Philosophy: The Beginnings of Western Thought from the Viewpoint of its Impending End.

Opponent är Elton Barker. Disputationen äger rum på engelska.

Tid: måndag 3 september, kl. 14.00
Plats: 7-0042

Publicerat i Disputationer | Etiketter | Lämna en kommentar

SFII utlyser resestipendier

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul utlyser ett antal resestipendier för vistelse vid institutet Ht18. Resestipendiet är öppet för studenter som är knutna till svenskt eller nordiskt lärosäte, inom kandidat-, magister-, masterprogram eller forskarutbildning och ges utan avseende på ämnesinriktning, men företrädesvis med tanke på att utföra arbete med examensuppsats eller avhandling.

Resestipendiet är på 2500 SEK för finansiering/delfinansiering av flygbiljett t.o.r Istanbul och innebär i övrigt hyresfritt boende på institutet i ca 3 veckor.

Sista datum för ansökan är den 16 juni 2018. För detaljer, se utlysningen (finns också på engelska).

Publicerat i Stipendier | Etiketter | Lämna en kommentar

AGORA: Political origins in the ancient world

AGORA och Institutionen för arkeologi och antik historia arrangerar en temadag på ämnet Political origins in the ancient world.

Tid: måndagen den 28 maj 2018
Plats: Engelska parken 2-1024

13.15 Welcome
13.20-14.30 Kurt A. Raaflaub (Brown University): The “Great Leap” in Early Greek Politics and Political Thought: The End of an East-West koine
14.30-15.00 Coffee
15.00-15.45 Dimitiros Iordanoglou (Uppsala University): Thersites – man or mouse or revolutionary muse?
15.45-16.30 Lotta Weigelt (Södertörns högskola): Sign of the times: bureaucracy as the fate of democracy in Plato’s Statesman
16.30-17.15 Otto Linderborg (Uppsala University): The breakthrough of democracy and the beginnings of secular political thought

> Political origins, 28 maj – program

Publicerat i Seminarier & föreläsningar | Etiketter | Lämna en kommentar

Möte med The European Network for the Study of Ancient Greek History (ENSAGH)

Fredagen den 25 och lördagen den 26 maj håller The European Network for the Study of Ancient Greek History (ENSAGH) möte i Uppsala med ett flertal föreläsningar över de mest varierande aspekter på grekisk historia. Mer information finns i programmet. Arrangör är Institutionen för arkeologi och antik historia och kontaktperson Gunnel Ekroth.

> ENSAGH, 25-26 maj, poster

Publicerat i Konferenser, Seminarier & föreläsningar | Lämna en kommentar

AGORA: Benjamin Wright, ”The Letter of Aristeas, Greek Education, and the Jewish Community in Alexandria”

AGORA och Teologiska fakulteten anordnar en föreläsning med professor Benjamin G. Wright (Lehigh University, PA, USA) över ämnet The Letter of Aristeas, Greek Education, and the Jewish Community in Alexandria.

Tid: torsdagen den 24 maj, kl. 14:15
Plats: Engelska Parken 2-1077

Alla är hjärtligt välkomna!

> Ben Wright, poster

Publicerat i Seminarier & föreläsningar | Etiketter | Lämna en kommentar

Marie-France Auzépy om ikonoklasm och översättning

Bildresultat för iconoclasmProfessor Marie-France Auzépy, Paris, besöker Uppsala för två evenemang:

1. Patristikseminariet
På ett samarrangemang mellan Newmaninstitutets patristikseminarium och grekiskan i Uppsala kommer prof. Auzépy att diskutera bysantinsk ikonoklasm. En inledning till ämnet kan ses på Vimeo. För mer information och seminariematerial, kontakta Barbara Crostini.
Tid: onsdag 2 maj, kl. 16.15
Plats: Ateljén, Newmaninstitutet

2. Grekiska seminariet
På grekiska seminaret kommer prof. Auzépy att tala över ämnet ”Lost in translation: the last pages of the Chronicle of Theophanes”.
Tid: torsdag 3 maj, kl. 12.15
Plats: 9-3042 (Stora seminarierummet), Inst. för lingvistik och filologi

Den som vill förbereda sig kan läsa det sista året i Theophanes krönika (Leo V:s andra år), från s. 497 till slutet i de Boors utgåva, och jämföra med Mango & Scotts översättning. Auzépy skriver: “I will focus on the use of ’marques d’énonciation’ (’us’, but also ’as it has already been told’), the real meaning of some keywords (strateia, politeia, koinon) and the way they are translated. And, if we have time enough, maybe considering the question of authorship.”

Publicerat i Seminarier & föreläsningar | Etiketter | Lämna en kommentar