Fredrik Sixtensson: avhandlingsseminarium

Nästa vecka lägger vår doktorand Fredrik Sixtensson fram ett avsnitt ur sin kommande avhandling om begreppen arche och kratos. Texten till denna gång behandlar anvädningen av arche fram till Aristoteles.

Tid: torsdagen den 9 maj, kl. 13–15
Plats: 9-3042

Alla intresserade är som vanligt varmt välkomna. Den som önskar ta del av materialet ombeds kontakta Fredrik eller David.

Publicerat i Forskarutbildning, Seminarier & föreläsningar | Lämna en kommentar

Myrto Veikou: avhandlingsseminarium

Vår doktorand Myrto Veikou lägger fram ett avsnitt ur sin kommande avhandling Spatial paths to holiness med titeln ”’Spatial’ narrative strategies”.

Tid: torsdagen den 25 april, kl. 13–15
Plats: 9-3042

Alla intresserade är varmt välkomna. Den som önskar ta del av materialet ombeds kontakta Myrto eller David.

Publicerat i Forskarutbildning, Seminarier & föreläsningar | Etiketter | Lämna en kommentar

Athen- och Rominstitutens bokrea

De svenska instituten i Rom och Athen har bokrea på ett antal titlar. Det gäller såväl nyare som äldre böcker.

> Reakatalog 2019/beställningsformulär

Publicerat i Publikationer | Etiketter | Lämna en kommentar

Fredrik Sixtensson diskuterar bysantinsk litteratur med Peter Luthersson

Vår doktorand Fredrik Sixtensson har haft ett intressant samtal med Peter Luthersson om bysantinsk litteratur i serien ”Luthersson läser världslitteraturen” (Axess TV):

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Stipendier vid Svenska institutet i Istanbul hösten 2019

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul utlyser följande stipendier för hösten 2017:

För mer detaljerade beskrivningar och villkor, se länkarna och information på institutets hemsida (där även engelska versioner av utlysningarna finns tillgängling). Även sökande från andra nordiska länder än Sverige är välkomna! Sista datum för ansökan är 31 mars 2019. För vidare upplysningar kontakta styrelsens sekreterare Ragnar Hedlund.

Publicerat i Stipendier | Etiketter | Lämna en kommentar

Utlysning Mataraki Fellows 2019–2020

Inom ramen för Matarakisamarbetet kan lärare, forskare och doktorander vid Uppsala universitet söka medel för upp till ett halvårs vistelse vid ett av Matariki-nätverkets lärosäten. Deadline för ansökan är 23 april.

> Utlysning Matariki Fellows 2019-2020 (sv)
> Call for Matariki Fellows 2019-2020 (en)
> Schablonbelopp

Publicerat i Forskarutbildning, Stipendier | Etiketter | Lämna en kommentar

Fredrik Sixtensson: avhandlingsseminarium

Vår doktorand Fredrik Sixtensson lägger fram ett avsnitt ur sin kommande avhandling om begreppen κράτος och ἀρχή. Seminariematerialet behandlar skillnaden mellan ἄρχω + genitiv och ἄρχω + dativ hos Homeros. Fredrik kommer också att presentera en tentativ avhandlingsdisposition och förklara hur seminariematerialet passar in i frågeställningen.

Tid: onsdag den 21 november, kl. 10.15
Plats: 9-2029

Notera den avvikande dagen och tiden.

Alla intresserade är varmt välkomna. Den som vill ta del av materialet ombeds kontakta Fredrik.

Publicerat i Forskarutbildning, Seminarier & föreläsningar | Lämna en kommentar

Han Lamers på besök i Uppsala

Den 14 och 15 november kommer Han Lamers (Oslo) att besöka Uppsala för två arrangemang:

1. AGORA-föreläsning: Voice and Echo: The Latin Literature of Italian Fascism
Tid: onsdag 14 november | 16.15
Plats: 16-0043

2. Grekiska seminariet: Aspects of Renaissance Hellenism.
Tid: torsdag 15 november | 13.15
Plats: 9-3042

Publicerat i Seminarier & föreläsningar | Etiketter | Lämna en kommentar

Jacob Jonsson om Prokopios av Caesarea

Jacob Jonsson, doktorand i grekiska i Göteborg, introducerar oss till sitt avhandlingsarbete om historieskrivaren Prokopios av Caesarea. Mer information om Jacobs arbete finns här.

Tid: Fredag 19 oktober, kl. 13.15
Plats: 2-0026

Notera alltså att varken veckodag eller lokal är de vanliga.

Alla intresserade är varmt välkomna!

Publicerat i Seminarier & föreläsningar | Lämna en kommentar

Maravela om papyrer i Uppsala

Under två dagar kommer vi att ägna oss åt en grupp papyrer som ingår i Gustavianums samlingar. De har blivit liggande under en lång tid utan att någon undersökt dem, men nu har Anastasia Maravela från Oslo gått igenom materialet för katalogisering och besöker  oss för att berätta om resultatet. Vi har möjlighet att träffa henne vid två tillfällen.

onsdag den 10 oktober, kl. 13.15, kan vi besöka föremålsarkivet och själva se en del av samlingen. Vi ses då på Villavägen 9 (Evolutionsmuseets byggnad, hus 9 på kartan), där vi möts av antikvarie Ludmila Werkström och Anastasia. Kom i god tid så att vi inte behöver låta dem vänta på oss!

torsdag den 11 oktober, kl. 13.15, är Anastasia gäst vid Grekiska seminariet och berättar mer om papyrerna. Då är även Ludmila med oss och berättar mer om samlingens historia. Seminariet äger rum i 9-3042.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!

Publicerat i Seminarier & föreläsningar | Etiketter | Lämna en kommentar