Agora Workshop: Democracy, Now and Then

Agora och Filosofiska institutionen arrangerar en ”Workshop in Ancient Political Thought” på temat Democracy, Now and Then.

För mer information, se filosofens hemsida.

Tid: onsdag 22 mars, kl. 15
Plats: 2-1077

Program
15.00 Opening of the workshop
15.15 Anders Dahl Sørensen (Copenhagen): ”Plato and Aristotle on Lawful Demoracy”
Comments by Johan Tralau (Uppsala)
16.30 Carol Atack (Oxford): ”‘A Pattern for Others’: Exploring Contemporary Crises of Democracy through the Example of Classical Athens”
Comments by Oda Tvedt (Uppsala)
18.00 Reception at the Department of Philosophy

MEDIEVAL SHORT NARRATIVES BETWEEN LANGUAGES AND CULTURES: THE MIRACLES OF THE VIRGIN MARY

Contact                                                                             Conferences and events
Participants                                                                      News
Languages                                                                        Links
Images                                                                              Bibliography

 

Workshop: Narrative Exchanges between Byzantium and Armenia

Den 14-16 mars arrangerar AnnaLinden Weller en workshop i Uppsala inom projektet Text and Narrative in Byzantium på temat Narrative Exchanges between Byzantium and Armenia: contact, conflict, & connotation.

ByzArm

Tisdag 14 mars, kl. 17 | 2-0076
Theo van Lint (Oxford), The Role of the 11th-Century Nobleman Grigor Pahlawuni Magistros
in Armenia’s Culture, Church and Politics

Onsdag 15 mars, kl. 16-18 | Newmaninstitutet (Patristikseminariet)
Emilio Bonfiglio (Wien), Armenian Translations of Patristic Texts

Torsdag 16 mars, kl. 10-17 | 16-1059
Workshop on New Research (AnnaLinden Weller, Emilio Bonfiglio, Alexandra Dally MacFarlane, Theo van Lint, Aurora Camano, Nicholas Matheou)

Douglas Olson: Athenaios och Five Greek Words

Grekiskan i Stockholm och Uppsala arrangerar två gemensamma seminarium med S. Douglas Olson (Minnesota):

1. Athenaios
A survey of how Athenaeus quotes prose authors who are not fragmentary (Xenophon, Herodotus, Plato), as a way of trying to evaluate he might handle truly fragmentary authors (Philochorus, Theopompus, Poseido-nius). Accessible even for the “Greek-less”

Tid: tisdag 7 mars, kl. 16-18
Plats: SU, Frescati B479

2. Five Greek Words
Five Greek Words, an attempt to argue for traditional classical philology by showing how looking closely at a handful of simple words, mostly from comic poets, both opens up an enormous number of interesting issues and shows how weak many of our standard reference tools and critical editions are. Greek is useful but not mandatory, and (in a sense) everything is done in translation.”

Tid: onsdag 8 mars, kl. 11.00-12.15
Plats: SU, Frescati B479

Stipendier vid Svenska institutet i Istanbul hösten 2017

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul utlyser följande stipendier för hösten 2017:

För mer detaljerade beskrivningar och villkor, se länkarna och information på institutets hemsida. Även sökanden från andra nordiska länder än Sverige är välkomna! Sista datum för ansökan är 10 april 2017. För vidare upplysningar kontakta styrelsens sekreterare Ragnar Hedlund.

Ingenjören C M Lericis stipendium 2016-2017

Uppsala universitet utlyser ett C M Lericis stipendium om 90 000 kr för läsåret 2017/18.

”Stipendiets syfte är att stärka de kulturella förbindelserna mellan Italien och Sverige genom att bereda möjlighet för studerande vid svenska universitet och högskolor att fullfölja sina studier under en tids vistelse i Italien. Närmast avses studier med konstvetenskaplig, arkeologisk, filologisk eller litteraturvetenskaplig inriktning.”

> Utlysning Lericis Vt17
> Blankett för ansökan

Ny seminarieserie

ForsokratikernaTorsdagen den 16 februari, kl. 10-12, i 9-3060, inleds den nya serien om försokratikerna med ett seminarium om Anaximander, lett av doc. Charlotta Weigelt.
För ytterligare information, kontakta Eric Cullhed eller Dimitrios Iordanoglou (@lingfil.uu.se).


Övriga planerade sammankomster 
är:

16 mars | Tidig medicin | Hedda von Eherenheim

6 april | Dervenipapyren och tidig epikreception | Eric Cullhed & Dimitrios Iordanoglou

27 april | Empedokles | Renaud Gagné

11 maj | Atomisterna | Pauliina Remes

1 juni | Gorgias | Dimitrios Iordanoglou

4-15 september | 4 seminarier, ämne TBA | Ineke Sluiter

21 september | Protagoras | Mats Rosengren

12 oktober | Herakleitos | Hans Ruin

17–26 Oktober | 4 seminarier, The Presocratics | Glenn Most