Utlysning Mataraki Fellows 2019–2020

Inom ramen för Matarakisamarbetet kan lärare, forskare och doktorander vid Uppsala universitet söka medel för upp till ett halvårs vistelse vid ett av Matariki-nätverkets lärosäten. Deadline för ansökan är 23 april.

> Utlysning Matariki Fellows 2019-2020 (sv)
> Call for Matariki Fellows 2019-2020 (en)
> Schablonbelopp

Publicerat i Forskarutbildning, Stipendier | Etiketter | Lämna en kommentar

Fredrik Sixtensson: avhandlingsseminarium

Vår doktorand Fredrik Sixtensson lägger fram ett avsnitt ur sin kommande avhandling om begreppen κράτος och ἀρχή. Seminariematerialet behandlar skillnaden mellan ἄρχω + genitiv och ἄρχω + dativ hos Homeros. Fredrik kommer också att presentera en tentativ avhandlingsdisposition och förklara hur seminariematerialet passar in i frågeställningen.

Tid: onsdag den 21 november, kl. 10.15
Plats: 9-2029

Notera den avvikande dagen och tiden.

Alla intresserade är varmt välkomna. Den som vill ta del av materialet ombeds kontakta Fredrik.

Publicerat i Forskarutbildning, Seminarier & föreläsningar | Lämna en kommentar

Han Lamers på besök i Uppsala

Den 14 och 15 november kommer Han Lamers (Oslo) att besöka Uppsala för två arrangemang:

1. AGORA-föreläsning: Voice and Echo: The Latin Literature of Italian Fascism
Tid: onsdag 14 november | 16.15
Plats: 16-0043

2. Grekiska seminariet: Aspects of Renaissance Hellenism.
Tid: torsdag 15 november | 13.15
Plats: 9-3042

Publicerat i Seminarier & föreläsningar | Etiketter | Lämna en kommentar

Jacob Jonsson om Prokopios av Caesarea

Jacob Jonsson, doktorand i grekiska i Göteborg, introducerar oss till sitt avhandlingsarbete om historieskrivaren Prokopios av Caesarea. Mer information om Jacobs arbete finns här.

Tid: Fredag 19 oktober, kl. 13.15
Plats: 2-0026

Notera alltså att varken veckodag eller lokal är de vanliga.

Alla intresserade är varmt välkomna!

Publicerat i Seminarier & föreläsningar | Lämna en kommentar

Maravela om papyrer i Uppsala

Under två dagar kommer vi att ägna oss åt en grupp papyrer som ingår i Gustavianums samlingar. De har blivit liggande under en lång tid utan att någon undersökt dem, men nu har Anastasia Maravela från Oslo gått igenom materialet för katalogisering och besöker  oss för att berätta om resultatet. Vi har möjlighet att träffa henne vid två tillfällen.

onsdag den 10 oktober, kl. 13.15, kan vi besöka föremålsarkivet och själva se en del av samlingen. Vi ses då på Villavägen 9 (Evolutionsmuseets byggnad, hus 9 på kartan), där vi möts av antikvarie Ludmila Werkström och Anastasia. Kom i god tid så att vi inte behöver låta dem vänta på oss!

torsdag den 11 oktober, kl. 13.15, är Anastasia gäst vid Grekiska seminariet och berättar mer om papyrerna. Då är även Ludmila med oss och berättar mer om samlingens historia. Seminariet äger rum i 9-3042.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!

Publicerat i Seminarier & föreläsningar | Etiketter | Lämna en kommentar

Boksläpp: Round Trip to Hades och Storytelling in Byzantium

Publicerat i Evenemang | Lämna en kommentar

Rydénföreläsningen 2018: Averil Cameron ”Byzantium Now”

Publicerat i Seminarier & föreläsningar | Etiketter | Lämna en kommentar

David Westberg om Spatialities of Byzantine language

David Westberg presenterar pågående arbete om rumslighet i bysantinsk grekiska med fokus på deixis, temporalitet och semantiska roller.

Tid: 27 september, kl. 12–14
Plats: 9-3042

För material kontakta David.

Publicerat i Seminarier & föreläsningar | Lämna en kommentar

Föreläsning och seminarium med Glenn W. Most

Denna gång är det Glenn W. Most (Pisa/Chicago) som besöker grekiskan i Uppsala för en föreläsning och ett seminarium. Temat är försokratiker:

AGORA-föreläsning: Laughing Democritus and Weeping Heraclitus

Tid: 20 september, kl. 16.15
Plats: 16-2043

Seminarium: Thales and the Beginning of Greek philosophy

Tid: 21 september, kl. 10.15
Plats: 9-3042

Alla intresserade är varmt välkomna!

Publicerat i Seminarier & föreläsningar | Etiketter | Lämna en kommentar

Föreläsning och seminarium med Douglas Cairns

Douglas Cairns (Edinburgh) besöker Uppsala och håller en öppen föreläsning och ett seminarium:

AGORA-föreläsning: Phaedra’s Fantasy Other: The Phenomenology of Honour, Shame, and Conscience in Euripides’ Hippolytus

Tid: 6 september, kl. 16.15
Plats: 6-0031

OBS! Efter föreläsningen serveras förfriskningar, anmäl er gärna i förväg här.

Seminarium: Eustathius on Mental Conflict

Tid: 7 september, kl. 13.15
Plats: 9-2029

Publicerat i Seminarier & föreläsningar | Etiketter | Lämna en kommentar