Workshop: Narrative Exchanges between Byzantium and Armenia

Den 14-16 mars arrangerar AnnaLinden Weller en workshop i Uppsala inom projektet Text and Narrative in Byzantium på temat Narrative Exchanges between Byzantium and Armenia: contact, conflict, & connotation.

ByzArm

Tisdag 14 mars, kl. 17 | 2-0076
Theo van Lint (Oxford), The Role of the 11th-Century Nobleman Grigor Pahlawuni Magistros
in Armenia’s Culture, Church and Politics

Onsdag 15 mars, kl. 16-18 | Newmaninstitutet (Patristikseminariet)
Emilio Bonfiglio (Wien), Armenian Translations of Patristic Texts

Torsdag 16 mars, kl. 10-17 | 16-1059
Workshop on New Research (AnnaLinden Weller, Emilio Bonfiglio, Alexandra Dally MacFarlane, Theo van Lint, Aurora Camano, Nicholas Matheou)

Douglas Olson: Athenaios och Five Greek Words

Grekiskan i Stockholm och Uppsala arrangerar två gemensamma seminarium med S. Douglas Olson (Minnesota):

1. Athenaios
A survey of how Athenaeus quotes prose authors who are not fragmentary (Xenophon, Herodotus, Plato), as a way of trying to evaluate he might handle truly fragmentary authors (Philochorus, Theopompus, Poseido-nius). Accessible even for the “Greek-less”

Tid: tisdag 7 mars, kl. 16-18
Plats: SU, Frescati B479

2. Five Greek Words
Five Greek Words, an attempt to argue for traditional classical philology by showing how looking closely at a handful of simple words, mostly from comic poets, both opens up an enormous number of interesting issues and shows how weak many of our standard reference tools and critical editions are. Greek is useful but not mandatory, and (in a sense) everything is done in translation.”

Tid: onsdag 8 mars, kl. 11.00-12.15
Plats: SU, Frescati B479

Stipendier vid Svenska institutet i Istanbul hösten 2017

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul utlyser följande stipendier för hösten 2017:

För mer detaljerade beskrivningar och villkor, se länkarna och information på institutets hemsida. Även sökanden från andra nordiska länder än Sverige är välkomna! Sista datum för ansökan är 10 april 2017. För vidare upplysningar kontakta styrelsens sekreterare Ragnar Hedlund.

Ingenjören C M Lericis stipendium 2016-2017

Uppsala universitet utlyser ett C M Lericis stipendium om 90 000 kr för läsåret 2017/18.

”Stipendiets syfte är att stärka de kulturella förbindelserna mellan Italien och Sverige genom att bereda möjlighet för studerande vid svenska universitet och högskolor att fullfölja sina studier under en tids vistelse i Italien. Närmast avses studier med konstvetenskaplig, arkeologisk, filologisk eller litteraturvetenskaplig inriktning.”

> Utlysning Lericis Vt17
> Blankett för ansökan

Ny seminarieserie

ForsokratikernaTorsdagen den 16 februari, kl. 10-12, i 9-3060, inleds den nya serien om försokratikerna med ett seminarium om Anaximander, lett av doc. Charlotta Weigelt.
För ytterligare information, kontakta Eric Cullhed eller Dimitrios Iordanoglou (@lingfil.uu.se).


Övriga planerade sammankomster 
är:

16 mars | Tidig medicin | Hedda von Eherenheim

6 april | Dervenipapyren och tidig epikreception | Eric Cullhed & Dimitrios Iordanoglou

27 april | Empedokles | Renaud Gagné

11 maj | Atomisterna | Pauliina Remes

1 juni | Gorgias | Dimitrios Iordanoglou

4-15 september | 4 seminarier, ämne TBA | Ineke Sluiter

21 september | Protagoras | Mats Rosengren

12 oktober | Herakleitos | Hans Ruin

17–26 Oktober | 4 seminarier, The Presocratics | Glenn Most

 

 

Call for Papers: Reception Histories of the Future

Projektet Text & Narrative in Byzantium anordar en konferens på temat Reception Histories of the Future: a conference on Byzantinisms, speculative fiction, and the literary heritage of medieval empire i Uppsala den 4-6 augusti, 2017. Abstracts skickas till AnnaLinden Weller senast 15 mars 2017). För mer information, se konferensens hemsida.

Urban and rural space in the Greek polis world

Den 15-16 februari anordnar Kerstin Höghammar en konferens på temat Urban and rural space in the Greek polis.

> Affisch med tider och lokler

Onsdag 15 februari, sal 2-1077
13.00 Giorgio Rocco, New data on the Aphrodite temple in the polis of Rhodes and on the altar of Zeus on the Atavyros mountain, Rhodes
14.00 Axel Frejman, Mapping rural sanctuaries on cognitive maps
15.25 Coffee break
15.45 Anton Bonnier, Town-country relationships and economic strategies: some thoughts from the archaeological record of Central Greece and the Peloponnese
17.30 Reception at the department

Torsdag 16 februari, förmiddag sal 2-1077, eftermiddag sal 2-0022
10.00 Kerstin Höghammar, Honour or display? The urban setting of official stone stelae announcing privileges for individuals
11.15 Monica Livadiotti, The infrastructure of a Hellenistic town, the example of Kos
12.30 Lunch
13.30 End discussion – conclusions