Religious Poetry and Performance in Byzantium

Omedelbart efter konferensen om bysantinsk spatialitet går vi vidare med en konferens om Religious Poetry and Performance in Byzantium, arrangerad av vår post-dok. Uffe Holmsgaard Eriksen. Alla intresserade är välkomna!

> Program

Tid: 23-24 maj
Plats: 16-0042