Seminarier om bysantinsk språkutveckling

Theodor Markopoulos (Patras) besöker oss i oktober och ger fyra
föreläsningar/seminarier på temat Bysantinsk språkutveckling. Lektionerna
ingår i Grekiska C / Bysantinsk inriktning samt forskarutbildningens kurs
Språkvetenskap, men är också öppna för alla intresserade deltagare.

The course traces the history of Greek in post-classical and Byzantine
times. It focuses on questions related both to the linguistic structure of
the Greek language (i.e. changes observed in the language from the
Roman period onward) and to the Greek speakers themselves (i.e. identity,
social stratification and other social characteristics of the Greek speakers).
The discussion of those issues will be based on the examination of
specific texts from the above-mentioned periods.

må 12/10 kl. 13.15-15 i 9-3068: Byzantine Greek: the sociolinguistics of the
early empire

ti 13/10 kl. 14.15-16 i 9-2029: The Greek language in the early Byzantine
empire

to 15/10 kl. 13.15-15 i 9-2029: The sociolinguistics of the late Byzantine
World

må 19/19 kl. 10.15-12 i 9-3068: Textual genres and vernacular Greek in the
late medieval times

Som förberedelse till första seminariet läses lämpligen Horrocks, Greek: A history of the language and its speakers (2010), kapitel 4-6.