Seminarium: Johan Heldt om Nicholaos Studiten

Johan Heldt lägger fram kärnan i sin doktorsavhandling om The Life of Nicholas of Stoudios: en preliminär textkritisk utgåva och engelsk översättning. Vincent Déroche (Paris) kommer att delta som särskild granskare.

Tid: torsdag 16 december, kl. 15.15-18 (senast)
Plats: 4-2007

För material, kontakta Johan.