Publikationsserier

Ämnet grekiska och bysantinologi ansvarar för två publikationsserier: Studia Graeca Upsaliensia och Studia Byzantina Upsaliensia.