SFII utlyser resestipendier

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul utlyser ett antal resestipendier för vistelse vid institutet Ht18. Resestipendiet är öppet för studenter som är knutna till svenskt eller nordiskt lärosäte, inom kandidat-, magister-, masterprogram eller forskarutbildning och ges utan avseende på ämnesinriktning, men företrädesvis med tanke på att utföra arbete med examensuppsats eller avhandling.

Resestipendiet är på 2500 SEK för finansiering/delfinansiering av flygbiljett t.o.r Istanbul och innebär i övrigt hyresfritt boende på institutet i ca 3 veckor.

Sista datum för ansökan är den 16 juni 2018. För detaljer, se utlysningen (finns också på engelska).