Sommarkursen ”Trojanska kriget” i media

Uppsalagrekiskans sommarkurs ”Trojanska kriget” hade, precis som förra årets kurs ”Olympiska gudar”, ett enormt söktryck. Kursen har uppmärksammats på DN Kultur och i programmet Eftermiddag i P4 Uppland från den 26/7 kan man 40 minuter in i programmet höra en (raspig) intervju med Eric Cullhed, en av de kursansvariga.