Stipendier vid Svenska institutet i Athen HT 2020–VT 2021

Svenska institutet i Athen utlyser följande stipendier för vistelse vid institutet under  höstterminen 2020 resp. vårterminen 2021:

”Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till institutets verksamhet och vilkas forskning förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka.” ”Behöriga sökande är studenter som genomför en masterutbildning (eller har avslutat en sådan och ämnar söka till forskarutbildningen), doktorander och nydisputerade doktorer(de senaste tre åren).”

För mer detaljerade beskrivningar och villkor, se länkarna! Sista datum för ansökan är 13 januari 2020.