Stipendier vid Svenska institutet i Istanbul hösten 2017

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul utlyser följande stipendier för hösten 2017:

För mer detaljerade beskrivningar och villkor, se länkarna och information på institutets hemsida. Även sökanden från andra nordiska länder än Sverige är välkomna! Sista datum för ansökan är 10 april 2017. För vidare upplysningar kontakta styrelsens sekreterare Ragnar Hedlund.