Etikettarkiv: AGORA

Medea i Humanistiska teatern

Onsdag den 25 april anordnar Agora ett evenemang om Medea i Humanistiska teatern, Engelska parken, i samarbete med Litteraturvetenskap och Teatervetenskap vid Stockholms universitet samt Tvärvetenskapliga 1700-talsseminariet i Uppsala. Edith Hall (King’s College, London) och Fiona Macintosh (Oxford University) föreläser. Förfriskningar serveras i pausen. Evenemanget fungerar också som inledning till konferensen Placing Medea: Transfer, Spatiality, and Gender in Europe 1750−1800.

SCAS: föreläsningsserie om ”Ancient Civilizations”

Den 28-30 mars arrangerar SCAS i samarbete med Institutionen för arekologi och antik historia och AGORA en föreläsningsserie med titeln Ancient Civilizations: Crossroads and Contacts, Phrygians, Greeks, Romans and Hyperboreans.

> Program

28 mars, kl. 11 | Thunbergsalen, SCAS
Seminarium: Igor Makarov (Moskva/SCAS), Roman Presence in the Northern Black Sea Region: Interpreting Epigraphic Evidence

29 mars, kl. 16 | Thunbergsalen, SCAS
Seminarium: Askold Ivantchik (Moskva), Kelainai – Apameia Kibotos: The Results of Researches in South Phrygia

30 mars, kl. 18 | Thunbergsalen, SCAS
Föreläsning: Renaud Gagné (Cambridge/SCAS), Hyperborea Between Cult and Song

Agora Workshop: Democracy, Now and Then

Agora och Filosofiska institutionen arrangerar en ”Workshop in Ancient Political Thought” på temat Democracy, Now and Then.

För mer information, se filosofens hemsida.

Tid: onsdag 22 mars, kl. 15
Plats: 2-1077

Program
15.00 Opening of the workshop
15.15 Anders Dahl Sørensen (Copenhagen): ”Plato and Aristotle on Lawful Demoracy”
Comments by Johan Tralau (Uppsala)
16.30 Carol Atack (Oxford): ”‘A Pattern for Others’: Exploring Contemporary Crises of Democracy through the Example of Classical Athens”
Comments by Oda Tvedt (Uppsala)
18.00 Reception at the Department of Philosophy

AGORA: Att undervisa om antiken

agora161214Den 14 december bjuder Agora in studenter och lärare, vid de institutioner som har undervisning om antiken som en del av sin verksamhet, till tankeutbyte och funderingar!

Inledningar av: 
Britt-Inger Johansson (konstvetenskap)
Christer Henriksén (latin),
Fredrik Sixtensson (grekiska)
Janne Lindqvist/Mats Rosengren (retorik)
Mats Persson (idé- och lärdomshistoria)
Natalie Lantz (bibelvetenskap)
Olle Nordberg (litteraturvetenskap) 
Samtalsledare: Björn Sundberg (litteraturvetenskap)

Tid: Onsdagen den 14:e december kl. 14.15–17
Lokal: 16-0043 Engelska Parken, Uppsala Universitet

Varmt välkomna!

AGORA: Alice Mouton besöker Uppsala

Onsdagen den 13 april besöks seminariet i antikens kultur- och samhällsliv av Alice Mouton, hettitolog vid CNRS, Paris/Catholic University of Paris, i ett samarrangemang med AGORA-nätverket.

Alice Mouton kommer att tala om Hittite Rites of Passage, och beskriver seminariet såhär:

Rites of passage, which accompany and render meaningful key moments in an individual’s lifetime, also serve the purpose of symbolically manipulating time, thus providing the illusion of mastering it. Such rites also participate in the “making” of persons, in the sense that they assist in their biological, social and psychological development, as well as in moving from one social group to another. Thus, the study of rites of passage is in many ways the study of mentalities themselves. My paper will present the textual evidence referring to rites of passage in Hittite Anatolia (17th-12th centuries BC).

Seminariet äger rum kl 14 i hus 2, rum 1024, i Engelska parken.

Alla är hjärtligt välkomna!

AGORA: The Digital Atlas of the Roman Empire, torsdagen den 31 mars

Åhlfeldt 31 marsTorsdagen den 31 mars gästas AGORA av Johan Åhlfeldt från Lunds Universitet. Johan kommer ge en presentation och demonstration av projektet Digital Atlas of the Roman Empire, (DARE).

The Digital Atlas of the Roman Empire utgörs, som namnet antyder, av en digital karta över det romerska imperiet, från de brittiska öarna ner till Mellanöstern. Projektet är en vidareutveckling av Pleiades digitalisering av ”The Barrington Atlas” från 2000 och erbjuder en öppen, interaktiv plattform över hundratals historiska städer, byggnader och arkeologiska platser. Därutöver innefattar kartan också stora delar av den romerska infrastrukturen, i form av akvedukter, vägar och limes.

Kartan fungerar på liknande sätt som Google Maps och erbjuder ett smidigt sökverktyg för både antika och moderna namn. Den stora detaljrikedomen har åstadkommits med moderna verktyg för kartografi och georeferenser, såsom Google Earth/Maps, Bing satellite imagery och Google geocoder service.

Kartan finns tillgänglig via http://dare.ht.lu.se och är helt öppen för allmänheten.

Torsdag 31 mars, kl. 15-17, sal 10:K102 (Eva Netzelius), Blåsenhus, Uppsala. OBS, notera plats!  Sal 10:K102 nås enklast genom huvudentrén till Blåsenhus (ingången mot slottet) och sedan nedanför den stora trappan i entréhallen.

Varmt välkomna!

AGORA: François Hartog besöker Uppsala

Torsdagen den 25 februari gästas AGORA av François Hartog, professor vid École des hautes etudes en sciences sociales i Paris. Där innehar han ”the Chair of Ancient and Modern HistoriograpHartog 25 feb 2016hy”, vilket också är huvudämnet i hans forskning.

Hartog undersöker hur tid och minne påverkar den samtida uppfattningen av historia, utifrån olika teoretiska perspektiv. Detta behandlas bl.a. i hans bok Regimes of Historicity: Presentism and Experiences of Time som diskuterar hur man kan relatera till dåtid, nutid och framtid och hur vi försöker förstå historien med dagens moderna verklighetsuppfattning.

Därtill står han också som författare till många andra verk, varav det kanske mest kända är The Mirror of Herodotus: The Representation of the Other in the Writing of History. 

Välkomna till den öppna föreläsningen Barbarians: From the Ancient to the New World, torsdagen den 25 februari, kl. 17-19, Sal 16-0043.

Professor Robert Parker i Uppsala

Parker 2 feb 2016
Den 2 och 3 februari får vi besök av Robert Parker, Wykeham Professor of Ancient History, New College, Oxford. Robert Parker är idag en av de absolut främsta experterna på antik grekisk religion. Hans forskning anlägger ett antropologiskt perspektiv och utforskar hur religionen formade de antika grekernas tankar och beteenden. Robert Parkers arbeten har i grunden förändrat hur vi ser på religion under den grekiska antiken och utgör i många fall det fundament som forskningen i dag vilar på. Han är också en mycket framstående epigrafiker.

Robert Parkers avhandling, Miasma. Pollution and purification in early Greek religion, från 1983, är ett verk som nog knappast någon forskare som arbetar med religion eller antikt samhälle inte någon gång använt sig av och refererat till. 1996 publicerade han ett arbete om religionen i Athen, Athenian religion. A history, i vilket det oerhört rika källmaterialet från Athen analyseras och religionens framträdande men intrikata roll i samhället belyses. 2005 kom den monumentala volymen Polytheism and society in ancient Athens och 2011 studien On Greek religion. Robert Parker har även gett ut andra böcker samt otaliga artiklar, många av vilka är absolut fundamentala för vårt utforskande av antik grekisk religion. Bara för att nämna några exempel, ‘Pleasing thighs: reciprocity in Greek religion’ från 1998, som tillämpar reciprocitetsbegreppet för att förstå hur det till synes omjämika relationen mellan människor och gudar faktiskt kunde fungera, samt ‘What are sacred laws?’, 2004, som tar ett nytt grepp om den komplexa moderna kategorin heliga lagar, och en av mina favoriter, ‘Eating unsacrificed meat’ från 2010, som diskuterar relationen mellan grekiskt köttätande och djuroffer.

För mer information, se samt en bibliografi: http://www.classics.ox.ac.uk/robertparker.html

Robert Parker kommer att hålla en föreläsning och ett seminarium.

Tisdag 2 februari, kl. 16-18, i 2-1077: Seeking the advice of Zeus at Dodona. The 4216 new enquires

Onsdag 3 februari, kl. 13-15, i 2/2033: Syrian festivals in Hellenistic Thessaly: the bombshell from Marmarini

Besöket är ett samarrangemang mellan nätverket AGORA och Institutionen för arkeologi och antik historia.

Alla är hjärtligt välkomna!

Helen Morales i Uppsala

I nästa vecka får AGORA och grekiskan i Uppsala besök av Helen Morales. Morales är professor i Classics vid University of California Santa Barbara. Hon disputerade i Cambridge 1997 och har sedan dess undervisat vid Reading, Arizone State och Cambridge.

Hennes forskningsintressen är breda: den antika romanen, litteraturkritik, konst och text, sexuell etik, mångfald, pilgrimskap och mytologi. I det sistnämnda ämnet har hon nått en bredare publik genom att skriva en del i Oxfords universitetspress mycket populära A Very Short Introduction to…-serie. Hon har även givit ut Petronius Satyricon inom ramarna för Penguin Classics, och redigerat en samlingsvolym om grekisk fiktion i samma serie.

I vanlig ordning kommer kommer Morales att ge en föreläsning och ett seminarium.

Måndag 23 november, kl 16-18, sal 16-0043, Engelska Parken, Uppsala
”Ancient Greek fiction and histories of sexuality” (Föreläsning i AGORAs regi)

Tisdag 24 november, kl 13-15, sal 4-2007, Engelska Parken, Uppsala
”Bedtricks and tales within tales: reading Heliodorus’ ‘Ethiopian Affairs'” (Seminarium i grekiska)

Morales