Etikettarkiv: Text and narrative in Byzantium

From the Human Body to the Universe… Spatialities of Byzantine Culture

Grekiska och bysantinologi i Uppsala arrangerar den internationella konferensen From the Human Body to the Universe… Spatialities of Byzantine Culture med närmare 50 deltagare.

Tid: 18-21 maj
Plats: Museum Gustavianum

> Program
> Deltagare
> Abstracts

Alla intresserade åhörare är välkomna!

Workshop: Narrative Exchanges between Byzantium and Armenia

Den 14-16 mars arrangerar AnnaLinden Weller en workshop i Uppsala inom projektet Text and Narrative in Byzantium på temat Narrative Exchanges between Byzantium and Armenia: contact, conflict, & connotation.

ByzArm

Tisdag 14 mars, kl. 17 | 2-0076
Theo van Lint (Oxford), The Role of the 11th-Century Nobleman Grigor Pahlawuni Magistros
in Armenia’s Culture, Church and Politics

Onsdag 15 mars, kl. 16-18 | Newmaninstitutet (Patristikseminariet)
Emilio Bonfiglio (Wien), Armenian Translations of Patristic Texts

Torsdag 16 mars, kl. 10-17 | 16-1059
Workshop on New Research (AnnaLinden Weller, Emilio Bonfiglio, Alexandra Dally MacFarlane, Theo van Lint, Aurora Camano, Nicholas Matheou)

Call for Papers: Reception Histories of the Future

Projektet Text & Narrative in Byzantium anordar en konferens på temat Reception Histories of the Future: a conference on Byzantinisms, speculative fiction, and the literary heritage of medieval empire i Uppsala den 4-6 augusti, 2017. Abstracts skickas till AnnaLinden Weller senast 15 mars 2017). För mer information, se konferensens hemsida.

Seminarium: Lorenzo Ciolfi och Francesco Monticini om filologi och narratologi

Nästa vecka kommer Grekiska seminariet att (undantagsvis) samlas på måndagen den 3 oktober för ett möte på temat ”filologi och narratologi”. Våra två gästdoktorander Lorenzo Ciolfi (Paris) och Francesco Monticini (Rom/Paris) kommer att presentera sina pågående avhandlingsprojekt. Seminariet startar kl. 13.15 och beräknas hålla på till kl 16 (med kaffepaus i mitten) och vi håller till i rum 4-2007. På kvällen planeras ett postseminium vid 18-tiden i institutionens lunchrum.

Tid: Må 3 oktober, kl. 13.15-16
Plats:
4-2007

Seminarium: Matthew Kinloch och Milan Vukašinović om historiografi och narratologi

Våra gästdoktorander Matthew Kinloch (Oxford) och Milan Vukašinović (Paris/Belgrad) presenterar sina projekt under titeln ”Historiography and narratology”. För att hinna med två presentationer med diskussion börjar vi kl. 13.15 och håller på fram till 16-tiden (med paus i mitten).

Tid: 22 september, kl. 13.15-16 (Obs sluttiden!)
Plats: 9-3042

Uffe Holmsgaard Eriksen på post-doc i Uppsala

Vi gratulerar och (åter)välkomnar Uffe Holmsgaard Eriksen! Uffe, som varit grekiskans gästforskare under hösten, kommer att genomföra ett post-doc-projekt hos oss från 1 februari 2016 till 31 januari 2017. Projektet är betitlat Entering the Sacred Story: Performance and Participation in Early Byzantine liturgical texts. Det finansieras av Carlsbergfonden och genomförs inom ramen för vårt RJ-stödda forskningsnätverk Text and Narrative in Byzantium. Uffe disputerade 2013 vid Aarhus universitet på avhandlingen Drama in the Kontakia of Romanos the Melodist: A Narratological Analysis of Four Kontakia. Sitt nya projekt beskriver han såhär:

Syftet med detta projekt är att visa hur tidiga bysantinska predikanter och poeter från 4e till 8e århundradet använde sig av olika berättartekniska och retoriska tekniker som ett sätt att själva tillsammans med sina åhörare träda in i och delta i de bibliska berättelserna genom liturgiska föreställningar. Tidigbysantinska liturgiska texter som predikningar, hymner och hagiografi uppvisar slående paralleller med postmodern litteratur och populärkultur genom att sudda ut gränserna mellan fiktion och verklighet och genom att destabilsera begrepp som författarskap, text och publik. Som religiösa berättelser inbäddade i sång och tal trotsar de tidigbysantinska liturgiska texterna gränserna för konventionellt eller ’naturligt’ berättande. Icke desto mindre har berättandet i dessa texter ännu inte studerats i detalj. Föreliggande projekt kommer att utföra en sådan studie genom att använda modern narratologisk teori. Då det samtidigt finns en påfallande lucka i det forskningsfält som kallas diakron narratologi (och som studerar berättelsens och berättandets diakrona utveckling) för perioden 4e till 8e århundradet, kommer detta projekt att avsevärt bidra inte bara till studiet av bysantinsk litteratur, utan också till narratologin i stort.

Seminarium på AKS med Myrto Veikou

Vår doktorand Myrto Veikou presenterar sitt avhandlingsprojekt på seminariet i antikens kultur och samhällsliv under titeln An Investigation of Byzantine ’lived spaces’. A new research project in Byzantine Studies at Uppsala University and its archaeological background.

Tid: onsdag 27 januari, kl. 13.15-15
Plats: 2-0033

‘Lived space’ (or, ‘representational spaces’ ) is an analytical category from spatial studies – introduced by Henri Lefebvre in his book The Production of Space (Paris 1975) – which allows integrating unidentified cultural features to human spaces. It is integral part of an dialectic triad for the study of space, proposed by Lefebvre, which also includes perceived space (or spatial practices) and conceived space (or representations of space). This triadic model has gone a long way, not only within the spatial studies but also in all humanities and social sciences, and it has generated a variety of tools for alternative interpretations of human spaces and cultures.
I will argue for the use of this triadic model – and its aftermath – in the consideration of historical cultures by presenting some examples of its use in the investigation of Byzantine culture through archaeology and texts. My examples are based on:
a) archaeological and historical research which has been being conducted in Greece and other parts of the Eastern Mediterranean from 2000 until now, and
b) its ensuing new doctoral research project ‘Byzantine literary ’lived spaces’ through the study of hagiographical texts (4th to 12th century)’ at the Department of Linguistics and Philology of Uppsala University.

Telling Stories in Byzantium

TSIBPå torsdag kväll inleds Telling Stories in Byzantium: an experimental workshop on Byzantine narration and recent developments in narratology med en föreläsning av Margaret Mullet, Tales told in tents – narrative in a performance setting. Föreläsningen äger rum i Universitetshusets sal IV kl. 18.15. Efteråt blir det mottagning i Myntkabinettet.

Workshopen forsätter sedan under fredag och lördag. Alla intresserade är hjärtligt välkomna som åhörare, men man bör veta att alla papers har distribuerats i förväg till deltagarna och att diskussionen därmed kommer att vara delvis intern.

 

 

Avhandlingspresentation: Myrto Veikou

Vår doktorand Myrto Veikou presenterar sitt avhandlingsprojekt under titeln ”Byzantine literary ’lived spaces’ through the study of hagiographical texts (4th to 12th c.)”. För en beskrivning, se http://www.grekiska.net/byzantine-narrative/projects-in-uppsala/veikou-project/. Seminariet äger som vanlig rum på torsdag 12/11, kl. 13-15 i rum 9-3042.