Uppsatsseminarier i grekiska

Under veckorna 4 och 5 kommer vi att genomföra två uppsatsseminarier, där Oskar Andersson, Miriem Smensgård och Vladimir Cepciansky ventilerar sina kandidatuppsatser. Först ut är Vladimir (“Betydelsen av τὸ ἐνδεχόμενον πιθανόν i Aristoteles retorikdefinition” med Miriem som opponent) och Miriem (“The Letters of Hermaios and Doulas: Introduction, Translation and Commentary” med Oskar som opponent). Detta seminarium äger rum måndagen den 23 januari kl. 13–16 i 4-2007.

Oskar ventilerar sin uppsats en vecka senare, måndagen den 30 januari, kl. 13–15 i 4-2007.