Uppsatsseminarum

Höstterminens seminarier avslutas med ventilering av två uppsatser:

  1. Thomas Kalyvas, “ὁ Ποιμάνδρης, ὁ τῆς αὐθεντίας νοῦς in CH I & XIII: Entering the Hermetic ‘Kingdom of Heaven’”
  2. Jonas Tunek, “Aristofanes och Menander: en språklig jämförelse”

Tid: 15 januari kl. 13–16 (obs: onsdag och förlängd tid)
Plats: meddelas senare

Alla intresserade är varmt välkomna!